Rød base -Anitas kunstkurs 2017 filetype pdf

Målområde ...:
Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk.
Læreplan/kompetansemål:
(K/H) 1.Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning.
2.Blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid.
5. Lage enkle gjenstander i leire
Strategisk plan: Alle elever i Aktivitetsskolen skal få et tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag.
Aktivitet
Anitas kunstkurs
Beskrivelse og mål for aktiviteten
I dette kurset vil barna få prøve ut forskjellige
materialer og teknikker. Vi lærer litt om
fargebruk, kontraster, format og komposisjon.
Vi arbeider også med Das pronto-leire og
cernitt, og former tredimensjonale
gjenstander.
Det blir gitt både konkrete og friere oppgaver.
Vi avslutter med utstilling av arbeidene.
Kursforløp
I løpet av de fem ukene vil vi arbeide med pastellkritt, maling,
grafittstift/blyant, Das pronto-leire og cernitt.
Når
Fredager.
5 ganger
Påmeldingskurs.
Ansvarlig
Anita