Tabell 2.10.1b KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

Tabell 2.10.1b
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per månedsverk, fordelt på alder og kjønn.
Tall pr. 1.12 for årene 2006 - 2016
Gj.snitt månedsfortjeneste pr. månedsverk
Årstall
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Alle
Under
20 år
20 - 24
år
25 - 29
år
30 - 39
år
40 - 49
år
50 - 59
år
Over
59 år
27.784
19.692
22.036
24.785
27.268
27.926
28.944
29.291
Kvinner
27.116
19.998
22.318
24.723
26.951
27.479
27.913
27.870
Menn
29.701
18.701
20.912
25.015
28.236
29.423
31.510
32.154
29.003
20.737
23.024
25.962
28.507
29.200
30.161
30.612
Kvinner
28.316
21.058
23.297
25.894
28.158
28.727
29.147
29.122
Menn
31.021
19.706
21.873
26.221
29.602
30.785
32.800
33.644
31.215
21.938
24.786
27.956
30.619
31.517
32.443
32.938
Kvinner
30.525
22.214
25.085
27.863
30.256
31.021
31.492
31.409
Menn
33.291
21.099
23.516
28.322
31.816
33.179
35.039
36.052
32.273
22.206
25.253
28.786
31.680
32.687
33.560
34.121
Kvinner
31.590
22.430
25.653
28.704
31.318
32.175
32.637
32.499
Menn
34.348
21.575
23.795
29.099
32.881
34.391
36.195
37.481
33.868
22.576
25.851
29.869
33.211
34.443
35.211
35.890
Kvinner
33.181
22.823
26.250
29.829
32.848
33.899
34.323
34.239
Menn
35.965
21.897
24.373
30.014
34.411
36.227
37.833
39.370
34.777
22.807
26.319
30.601
34.011
35.481
36.113
36.888
Kvinner
34.069
22.974
26.771
30.554
33.646
34.886
35.239
35.156
Menn
36.960
22.296
24.726
30.773
35.225
37.419
38.809
40.618
36.786
24.420
27.977
32.494
36.033
37.619
38.094
39.007
Kvinner
36.084
24.569
28.462
32.497
35.676
36.994
37.248
37.249
Menn
38.947
23.980
26.338
32.482
37.223
39.625
40.743
42.855
37.411
24.962
28.731
33.040
36.488
38.350
38.660
39.742
36.701
25.227
29.208
33.020
36.127
37.681
37.826
38.038
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner
Tabell 2.10.1b
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per månedsverk, fordelt på alder og kjønn.
Tall pr. 1.12 for årene 2006 - 2016
Gj.snitt månedsfortjeneste pr. månedsverk
Årstall
Alle
Under
20 år
20 - 24
år
25 - 29
år
30 - 39
år
40 - 49
år
50 - 59
år
Over
59 år
39.585
24.207
27.138
33.108
37.678
40.457
41.267
43.563
39.077
26.101
30.062
34.370
38.069
40.193
40.341
41.424
Kvinner
38.358
26.416
30.610
34.387
37.669
39.494
39.488
39.752
Menn
41.281
25.290
28.246
34.309
39.390
42.393
43.040
45.243
39.926
26.219
30.609
35.136
38.808
41.098
41.148
42.224
Kvinner
39.209
26.538
31.181
35.208
38.426
40.371
40.296
40.611
Menn
42.121
25.403
28.680
34.894
40.045
43.382
43.836
46.047
41.016
27.391
31.638
36.070
39.850
42.338
42.275
43.289
Kvinner
40.330
27.785
32.270
36.177
39.509
41.611
41.438
41.729
Menn
43.103
26.429
29.487
35.719
40.938
44.607
44.884
47.063
Menn
2014
2015
2016
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kilde: KS' PAI-register.