Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Aktivitetsskolen Bekkelaget
AKTIVITETER I VINTERFERIEN 2017
Kjernetiden (turtiden) er mellom kl. 10.00 til kl. 15.00.
Husk matpakke og drikke til et måltid.
Barn som har halv plass kan benytte Aks 2 hele dager i ferien.
Vi erfarer ofte at påmeldte barn ikke kommer, og noen kommer også uten å være påmeldt.
Vennligst gi beskjed til basen ved endringer!
Det er felles morgenåpning i A-Bygget (1.klasse basen) fra klokken 07.30- 09.00.
2. 3. og 4.klasse har felles base i Gulet huset (3.klasse basen) i vinterferien.
Det er felles morgenåpning og base for alle i Gulehuset torsdag 23/02 og fredag
24/02.
Vi skal på kino torsdag 23/02 og vi drar fra basen senest kl. 09.15 barn som
kommer senere enn kl. 09.00 får ikke bli med på kino.
Mandag 20/02
Tirsdag 21/02
Onsdag 22/02
Torsdag 23/02
Fredag 24/02
Aktiviteter på Basen
Tur til
Poppsenteret
11.00-14.30
Tur til Ekebergs
sletta husk å ta
med klær etter
vær, varm drikke,
(rompeakebrett)
og en vedkubbe.
Kino
Vaiana
10.00-13.00
Aktiviteter på
Basen
Ha med dag
10.00-11.00
A-ball
11.00-14.30
12.00-13.00
Røris
Vi drar frå basen
senest kl. 09.15
14.30-15.30
Kunst og Håndverk
Fri lek ute/inne
Aktivitetsskolen Bekkelaget
https://bekkelaget.osloskolen.no/
Mevlüt Darici
1. Klasse
(vikarierende Leder)
Tlf: 23 46 61 26
Mob: 472 79 434
Mob: 415 55 209
Postboks 92
Bekkelagshøgda
1109 Oslo
2. Klasse
3. Klasse
Tlf: 23 46 61 27
Mob: 415 55 802
23 46 61 28
Mob: 415 55 916
4. Klasse
Mob: 415 55 806