Jakobmesser vår 2017.pub

Opplev en helt særlig gudstjeneste! Med ord og toner fra vår tid,
tar Jakobmessen pulsen på det moderne menneskets lengsel og setter ord på
ekte erfaringer fra livsveien og møter med det hellige.
Søndag 26. febr | 26. mars | 7. mai
kl. 18.00 i Hunstad kirke
Hunstad Kantori / Kirkebandet
Liturg: Stine Walmsness/Elin Irgens | Musikalsk leder: Tim Stern