Samarbeid med tre aktører

Samarbeid med tre aktører
• Tromsø kommune,
Troms fylkeskommune
og Statens vegvesen
• Gjensidig respekt
• Tenk Tromsø
• Samle kompetanse
Et tettere Nord-Norge
Foto: Bjarte Hoff – bhfoto.no/Flickr
Stamvegnettet i Norge
• Jernbane i Nord-Norge
• Eventuell kompensasjon
• Verdiskaping
Foto: Walter Johannesen/Flickr
Lokalpolitisk handlingsrom
• Sørge for kommunale
veier og gater.
• Kreve mer penger til
fylkesveier og
statlige stamveier.
• Mennesker trumfer fisken!
Dagens situasjon basert på
andel av befolkningen
En rettferdig situasjon basert
på befolkning, verdiskapning
og kompensasjon for
manglende jernbane
Er vi i stand til å tenke nytt?
•
•
•
•
Verden krever fersk fisk
Visjoner
Havna
Jernbane