Forslag til årsløp for Gausdal Næringsforum

Årsløpsambisjon 2017 for GNF
Måned
Styret + Markedsråd
Medlemsrettet
Arrangement
Frokostmøte: Vipps og årets
ambisjoner
Januar
Februar
Styremøte: 01.02
Markedsrådet:
Næringsseminaret Videre vekst i
Lillehammer-regionen, 16.02
Mars
Styremøte: 08.03
Temamøte og årsmøte: 22.03
Fritidsboligkonferansen 2017:
23.03
April
Styremøte: 19.04
Frokostmøte: DA
Kveldsmøte. Utvikling Segalstad
Bru
Mai
Styremøte: 24.05
Juni
Styremøte: 21.06
Frokostmøte:
Sommeråpent: 30.06
Sommeråpent: 01.07
Juli
Frokostmøte:
August
September
Styremøte og Markedsrådet
Gausdalsdagene 02. og
03.09.2017
Oktober
Styremøte
Frokostmøte:
November
Styremøte
Studietur: Rakfiskfestivalen 03.04.11
Desember
Julelunsj og kåring av årets
Gausdalsbedrift
Juletorg på Brua: 02.12?