Oversikt faste aktiviteter og kurs vinter og vår 2017

Oversikt faste læringsstøttende kurs og aktiviteter.
MANDAG
TIRSDAG
Målområde 5: Lekser og fordypning
Målområde 5: Lekser og fordypning
Leksehjelp.
13.15-14.15
Påmelding.
Leksehjelp.
13.30-14.30
Påmelding.
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Newtonspirene
med Eirik
Ullevål stjernekor
Med Astrid og
Mathias.
Påmeldingskurs.
14.30-15.30
Påmeldingskurs.
ONSDAG
RØD BASE
Vinter/vår 2017
TORSDAG
(Kantine)
FREDAG
(Kantine)
Målområde 5: Lekser og fordypning
Varierende
aktiviteter.
Varierende
aktiviteter.
Ikke påmelding
Ikke påmelding
14.45-15.30
Sjakkgrupper. Ikke
påmelding.
Biblioteket er
åpent.
2.klasse ca
12.30-14.00
Åpen for alle. Ikke
påmelding
Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Gymsal
For
2.klasse
Gymsal
For
2.klasse
Anita kunstkurs
Målområde 5: Lekser og fordypning
Varierende
Veggavsis/Baseposten aktiviteter.
Ikke påmelding
Veggavis, med Jonas
Kl 14.15-15.30
14.30-15.30
Påmeldingskurs
Påmeldingskurs.
Åpen for alle. Ikke
påmelding.
Åpen for alle. Ikke
påmelding.