karneval 17.02.17 - Sandeåsen barnehage

KARNEVAL
I SANDEÅSEN BARNEHAGE
17.FEBRUAR
Vi skal som vanlig ha ulike aktiviteter
og leker.
Vi spiser pølser m/lompe og
«slår katta ut av sekken».
Vi oppfordrer dere til å gjøre det enkelt
ifht utkledningen. Ingen trenger å kjøpe
kostymer. Vær kreative og bruk det
dere har :-)
Vi har ansiktsmaling i barnehagen.
VELKOMMEN