Kurs i akuttmedisin for turnusleger i Vestfold 14. og

Kurs i akuttmedisin for turnusleger i Vestfold
14. og 15. mars 2017
Forberedelse:
NAKOS nettkurs. Klikk deg inn på www.nakos.no, registrer deg som bruker ved å følge
instruksjonene. Velg akuttmedisin for allmennleger under fanen ‘kurs’, og gjennomfør dette
e-kurset. (Gratis)
Program 14. mars
Tid
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 15.00
15.20 – 17.30
17.30 -17.45
Program
Innsjekk, registrering, rundstykker
Åpning, velkommen, orientering om kurset
Om AMK og prehospitale tjenester, pasientransport
Pause
Logistikk i håndtering av brystsmerter og hjerneslag prehospitalt
Skadestedsorganisering
Lunsj
Akutt pediatri
Praktiske øvelser del 1
-Luftveissikring og thoraxpunksjon
-Kanylering/væskebehandling
-HLR/Defibrillator
-Systematisk pasientundersøkelse på skadested. Nakkekrage.
Oppsummering, praktisk info
Middag kl 18.00
Program 15. mars
Tid
08.30 – 09.45
09.45 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 – 17.00
17.00 – 17.30
Program
Forebygging og håndtering av truende situasjoner
Pause
Praktiske øvelser del 2
-Luftveissikring og thoraxpunksjon
-Kanylering/væskebehandling
-HLR/Defibrillator
-Systematisk pasientundersøkelse på skadested. Nakkekrage.
Lunsj
Akuttpsykiatri, vurdering av selvmordsfare
Pause
Kasustikkøvelser.
Oppsummering