Guidelines for payment

Priser for skoleåret 2017 / 2018 (School fee for 2017 / 2018) Norsk klasse Semesteravgift (2 semesters) Skoletur, utlandet (norsk klasse) International class Tution fee each semester School trip (mandatory) Kostnader kr. 8.000,-­ kr. 15.000,-­ Costs kr. 8.000,-­ kr. 5.500,-­ Betalingsinformasjon Høstsemester betales før skolestart, vårsemester betales i mars Betales i to rater, en i desember og en i januar Payment information Kr. 16.0000,-­ has to be payed before you get the letter of acceptance Has to be payed a month before the trip Vi forbeholder oss retten til å justere prisen for langturen med opptil 10% ved større valutaendringer eller ved nye uforutsette skatter og avgifter.
Trekke søknad eller avbrudd i skolegang (Withdrawal of application or leaving school during the year) Norwegian -­ and international classes Costs Withdrawal of application before school starts kr. 1000,-­ Quitting school during a semester Quitting school before the next semester Quitting school due to a health problem Your tution fee will be refunded, but an admin fee will be charged. The current semester has to be payed. Next semester will be refunded. A letter or an e-­mail has to be submitted to the school confirming your quitting. This has to be done in week 48 ( week 22 for the B-­class) for your school fee to be refunded. We need a confirmation from a medical doctor regarding your health. If you don`t have this, your tution fee will not be refunded