Påmeldte pr 20 februar - Norskehavskonferansen

Fornavn
Etternavn
Bedrift/organisasjon
Alexandra Bech
Alf
Alf Alf Gunnar
Amund
Anne Kathrine
Anne Marit
Gjørv
Reistad
Melbye
Dahl
Bjerkholt
Slungård
Mevassvik
Sintef
Gassknutepunkt Nyhamna
SINTEF Petroleum AS
Vestbase AS
Storvik Heggset Engineering
Stjørdal kommune
Nord‐Trøndelag fylkeskommune
Ann-Othilie Helges Væhle
NTNU
Anton
Arne
Monge
Ingebrigtsen
Kristiansund kommune
Kristiansund kommune
Arnstein
Kvilhaug
NTNU
Arnt
arnt
Arve Johan Audny Sommerlund
wærnes
Goa
Mehammer
Aukra Næringsforum
oss‐nor as
Tjeldbergodden Utvikling AS
Stjørdal Kommune
Bendik
Bergsli
NTNU
Berit Bernhard Birger
Tønnesen
Riksfjord
Elvestad
Kristiansund kommune
Gassknutepunkt Nyhamna
Trondheim kommune
Birgitte
Ruud Kosberg
NTNU
Bjarne S.
Bjørn
Bjørn
Elde
Iversen
Hauglund
Kristiansund kommune
Ordfører, Verdal kommune
DnV‐GL
Christian
Thesen
NTNU
Christian Christina
Egil Bachke
Hovde
Tjåland
Midnor CNI AS
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
NTNU Petroleumsteknologi
Erik Norrud
Pollen
NTNU
Even
Frode
Frode
Ystgård
Rømo
Blålid
Nord‐Trøndelag fylkeskommune
SINTEF
Bring International & Offshore
Gina
Havdal
NTNU
Gudmundur
Halvor Kristjansson
Engebretsen
Gassco AS
Statoil ASA
Hanne Gjerstad
Folde
NTNU
Helge
Hildegunn
Hegerberg
Blindheim
Kristiansund kommune
Norog
Ida Kristin
Mo
NTNU
Ivar Jonas Gahr
Jorulf
Kalmar Karin
Vigdenes
Støre
Husbyn
Ilstad
Torset
Stjørdal Kommune
AP
Stjørdal kommune
OD
Tjeldbergodden Utvikling AS
Karoline
Oen
NTNU
Kitty Kjell
Kjell Arne
Eide Neergaard
Jacobsen
A/S Norske Shell Kristiansund kommune
InnoTeam AS
Kjetil Knut Børge
Knut Viggo
Hjertvik
Horn
Larsen
DEA
Brønnøy kommune
NTFK
Kristin
Malin
NTNU
kristine
Lars
Lars Ivar Liv Jannie
Svendsen
Minsaas
Aarskog
Omdal
LO
Kværner Verdal AS
Aker Solutions
ENGIE E&P Norge
Magnus
Malin
Hellem
Bjørkøy
NTNU
NTNU
Maritta B.
Marte Aurstad
Ohrstrand
Aspnes
Kristiansund kommune
Statoil
Marthe
Bodahl Lunde
NTNU
Merete Mette
Moldestad
Ulfsnes
Sintef Petroleum AS
Bring International & Offshore
Mona Øygarden
Aasnes
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Morten
Morten Nina
Odd Inge
Odd Jarle
Odd Petter
Oddbjørn
Ola Kolseth Ole H. Ottar
Ove Andre
Roel
Grav
Jensen
Mjøen
Svanem
Haugseth
Bang
Dahlen
Sandvik
Minsaas
Pettersen
Vitec AS
Tjeldbergodden Utvikling AS
WWF
Trøndelag fylkeskommune
Hemne Kommune
Stjørdal Næringsforum
Orkdal kommune
Nord‐Trøndelag fylkeskommune
Stjørdal kommune
TOTAL E&P NORGE AS
Statoil ASA
Paal Vegar
Berg
NTNU
Per
Per Ivar Peter Mikael Furu
Karstad
Høvik
Statoil ASA
Statoil ASA
Sealand Inspection & Sevices AS
Ragnhild
Ragni
Rebekka
Roar
Sara
Simen
Simon
Sofie
Brekke
Rørtveit
Resell
Julseth
Haugen
Strømslid
Stavland
Berge
NTNU
NTNU
NTNU
Nord universitet
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Stein
stein arne Sten Arve
Stig S.
Svein
Sverre
Terje
Therese
Thomas Grøtte
schnell
Eide
Kvendseth
Ildgruben
Kojedal
Sørvik
Brækken
Reinertsen
ABB
oss‐nor as
Gassco AS
ConocoPhillips Norge
Wintershall Norge AS
Statoil ASA
Nord‐Trøndelag fylkeskommune
Statoil ASA
Reinertsen AS
Thomas Selander Eriksen
tone
ingeberg sakshaug
Offshore Health Services AS
Oss‐nor as
Tonje
Bjerga
NTNU
Tore
Tore O.
Torgeir Trude
Turi
Aunaas
Sandvik
Anda
Sundset
Thyholt
SINTEF Ocean
Sør‐Trøndelag fylkeskommune
Det norkse oljeselksap ASA
Gassnova
Statoil ASA
Turi
Taraldsen
NTNU
Ulf Victor
Rosenberg
Normann
VNG Norge NHH