Gjerdrum ungdomsskole trenger flere engasjerte lærere

Skolen vår
Gjerdrum ungdomsskole trenger
flere engasjerte lærere
Vil du jobbe på Norges flotteste skole
– bare en halvtimes kjøring fra Oslo? Her er det plass, farger og
rom som innbyr til trivsel og varierte læringsaktiviteter. Skolen har
en spennende arkitektur, med godt utstyrte avdelinger.
Beliggenheten er fantastisk! Vi har et uteområde med mange
læringsarenaer, vi har nærhet til skogen, og idrettsparken er vår
nærmeste nabo. Vi setter læring i sentrum, og vår visjon er å skape
varig lærelyst! Vi er både MOT- og YouMe-skole.
består av ca 280 elever, 30 pedagoger,
assistenter, sekretær og miljøkontakt/IKTansvarlig. Vi har dyktige lærere, som setter
elevenes læring og utvikling i sentrum, og som
samarbeider tett. Vil du bli en del av laget vårt?
Vi tilbyr





veiledning og oppfølging av nyutdannede
nye og moderne undervisningslokaler
trivelig arbeidsmiljø og dyktige kolleger
engasjerte og hyggelige elever og foreldre
tett og godt samarbeid om elever og fag
Vårt satsningsområde, er MOTIVASJON og MESTRING
Søknadsfrist: 10. mars 2017
Andre opplysninger
Er du nyutdannet lærer, får du god veiledning og oppfølging ved Gjerdrum
ungdomsskole. Sammen med Nannestad og Hurdal kommuner tilbyr vi
samlinger og veiledning gjennom skoleåret. Du får også en egen fadder hos oss.
Våre fagbehov er








norsk
matematikk
engelsk
naturfag
KRLE
musikk
kunst og håndverk
spesialpedagogikk
Andre fag, samt
kontaktlæreransvar, kan
også være aktuelt.
Søkere må ha formell
undervisningskompetanse i
fag som er relevante for
skolen.
Vi trenger lærere som
 er dyktige klasseledere og har god
relasjonskompetanse
 har god pedagogisk bakgrunn og faglig
tyngde
 bruker digitale verktøy i undervisningen
 liker ungdom, intensitet og utfordringer
 er løsningsorienterte og liker
utviklingsarbeid
 kan samarbeide og tenke helhetlig rundt
elevers oppvekst- og læringsmiljø
 er engasjerte, ambisiøse og har godt humør
Personalet jobber tett i team, og hvert trinn
ledes av en avdelingsleder. Rektor og tre
avdelingsledere danner skolens ledergruppe.
Vi har ledige stillinger, både fast og vikariat.
Mer informasjon om stillingene, kan du få ved å kontakte konstituert rektor
Dagrun Agnete Ødegaard på telefon 66 10 61 80/95 83 04 58. Du kan også lese
mer om oss på https://www.gjerdrum.kommune.no/virksomheter/skolene-igjerdrum/gjerdrum-ungdomsskole/
Arbeidsvilkår i henhold til avtaler, lover og reglementer. Politiattest må leveres
før tiltredelse. Referanser må oppgis. Aktuelle søkere innkalles til intervju.
Søknad sendes elektronisk via kommunens innbyggerportal
https://www.webcruiter.no/WcMain/AssignmentSearch.aspx?company_id=%20
2495747494&culture_id=NB-NO&link_source_id=0.
Velkommen som søker hos oss!