Barne - Sauda kommune

Barne- og familieveileder
Skal gi tilbud om psykisk helsehjelp til barn og unge og deres foresatte når det er
behov og ønske om det.
Hvilke vansker kan vi kontaktes for?
Mange har behov for hjelp når de opplever belastende livshendelser. Barn og unge i
risiko, som viser symptomer eller psykiske vansker, eller som har utviklet en psykisk
lidelse.
En kan ta direkte kontakt eller via andre tjenester i kommunen- og be om å bli satt i
kontakt med barne- og familieveileder.
Hvilke tjenester kan vi tilby?
• Samtaler med barnet eller ungdommen
• Behandling av barn/ungdom
• Veiledning til foreldre eller foresatte.
• Samtaler med familien.
• Karlegging av vansker, oppfølging og eventuelt videre henvisning.
• Gruppetilbud for barn og foreldre.
Samarbeider med andre tjenester når det er behov, i samarbeid med den/de som tar
kontakt. Helsestasjonslegen deltar i teamet på konsultativ basis. Barne- og
familieveileder samarbeider tett med kommunepsykolog for barn og unge.
Kontakt, mandag til fredag:
Barne- og familieteamet.
Helsesenteret, Åbødalsveien
Tlf. resepsjon: 52786030