GRAFISK DESIGNER (60 %-stilling)

Blå Kors Norge er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon og landets største ideelle aktør
innenfor rusbehandling. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28
medlemsorganisasjoner, mer enn 50 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og et
omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Det arbeides målrettet for
at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. Blå Kors Norge er
medlem av Blå Kors Internasjonale Forbund (IFBC).
Vi søker nå
GRAFISK DESIGNER (60 %-stilling)
til hovedkontoret i Oslo, Kommunikasjonsavdelingen.
Arbeidsoppgaver:
-
Design av trykksaker, brosjyrer, stands og annet.
Lage infographics og kampanjer for god profilering på web og sosiale medier.
Design av maler, grafer og presentasjoner som bidrar til effektiv og profesjonell
kommunikasjon både eksternt og internt.
Redigering av bilder og eventuelt film, og sørge for at vår grafiske profil blir benyttet
på en god måte.
Bidra med nye ideer for design og profilering.
I samarbeid med avdelingen, bistå utarbeidelse og oppfølging av kampanjer,
annonser og øvrige interne og eksterne aktiviteter.
Kontakt med leverandører.
Dine kvalifikasjoner:
-
Utdanning i grafisk design, bachelorgrad eller høyere. Utdanning i markedsarbeid er
en fordel.
God erfaring med Adobe, særlig InDesign, Photoshop og Illustrator og godt kjennskap
til Office og andre Adobe-programmer.
Erfaring fra arbeid med Wordpress og design for web og sosiale medier.
God skriftlig og muntlig formidlingsevne både på norsk og engelsk.
Dine egenskaper:
-
Resultatorientert og selvstendig
Effektiv og selvgående
Fleksibel og god til å samarbeide
Utadvendt og positiv
Trives i en hektisk hverdag med høyt tempo
Komfortabel med å være eksperten innen ditt fagfelt
Den som ansettes må kunne identifisere seg med verdigrunnlaget til Blå Kors. Oppstart så
raskt som mulig eller etter avtale.
Lønn etter Blå Kors' regulativ. Lønn/vilkår i henhold til tariffavtale med Hovedorganisasjonen
Virke. Medlemskap i Statens pensjonskasse.
Stillingen er et ettårig engasjement.
For nærmere opplysninger kontakt:
Kommunikasjonssjef Sten Magne Berglund, tlf 907 30 790
Kortfattet søknad med CV sendes [email protected] innen 8. mars 2017.