2. mai

Østfold, mangfold og frivillighet – del 3
Konferanserekken Østfold, mangfold og frivillighet har som mål å heve statusen til det viktige arbeidet som frivilligheten gjør samt stimulere til økt samarbeid mellom frivilligheten og offentlig sektor
for å bygge sosial kapital og redusere fylkets sosiale ulikheter.
Til den tredje konferansen vil blant andre den fantastiske formidleren og professor i sammenlignende
politikk Frank Aarebrot ta turen til Østfold, for å gi sitt syn på hvilken rolle frivilligheten kan spille i
fremtiden.
Målgrupper: personer som er engasjert i frivillig arbeid og foreninger i Østfold, ansatte i offentlig-,
frivillig- og ideell sektor og politikere.
Når: 2. mai 2017
Hvor: Quality Hotell, Sarpsborg
Endelig program og påmelding kommer.
Følg med på østfoldhelsas hjemmesider.
Mer informasjon?
Hege Arnesen, folkehelserådgiver i Østfold fylkeskommune
Tlf: 977 73 131 – e-post: [email protected]
av
d
l
o
H
n
e
o
t
da
ai
2. m