Registrering stadnamn

Løna fritids-/heime-/datajobb
Passar for skuleelevar og pensjonistar?
Dei ca 15 000 lokale stadnamna i Suldal kommune skal
overførast frå dei gamle karta og listene frå 1980-åra til
eit nytt kart/dataprogram. Suldal Sogelag har tatt på seg
å stå for dette.
Det krevst nøyaktighet og at du kan lesa eit
kart.
Ta kontakt med:
Tor Olav Følgesvold, tlf. 958 25 166.
E-post: [email protected]