AF bygger ny skole for Vestby kommune

AF bygger ny skole for Vestby
kommune
AF Gruppen er av Vestby
kommune valgt som
totalentreprenør for bygging av
nye Bjørlien skole.
Skolen som skal bygges har et bruttoareal på
7 199 m2. Dette skal bli en 3-parallell
barneskole med kapasitet på 588
elever. Arbeidene er planlagt igangsatt i mars
2017 og skal overleveres for bruk i oktober 2018 med endelig overlevering etter prøvedrift i januar
2020. Kontrakten har en verdi på MNOK 124 ekskl. mva.
- Vår bygg virksomhet i Østfold har jobbet systematisk med å etablere større aktivitet i Folloregionen. Bjørlien skole er et viktig oppdrag som et ledd i denne strategien. Sammen med
kunden ser vi fram til å realisere et fremtidsrettet lærested, sier Morten Grongstad, konsernsjef i
AF Gruppen.
For ytterligere informasjon:
Konsernsjef: Morten Grongstad, tlf. 99 15 39 05
Konserndirektør Bygg: Henning Olsen tlf. 91 74 15 92
AF Gruppen Innspurten 15 PB 6272 Etterstad, N-0603 Oslo +47 22 89 11 00
AF Gruppen ASA er et av
Norges største børsnoterte
entreprenør- og
industrikonsern. Selskapet
har 3.100 ansatte i Norge,
Sverige UK og og Kina og
hadde en omsetning på 11
876 mrd i 2016.
AF er inndelt i seks
virksomhetsområder:
Eiendom, Bygg, Anlegg,
Miljø, Energi og Offshore.
Ambisjonen vår er å være
det naturlige valg for å løse
de mest krevende
oppdragene, gjerne i
yttergrensen av hva som er
mulig for et
entreprenørselskap.
Atferden vår skal
kjennetegnes ved
profesjonalitet og høy etisk
standard.
Illustrasjoner: LINK Arkitektur
Publisert: 20.02.2017
AF Gruppen Innspurten 15 PB 6272 Etterstad, N-0603 Oslo +47 22 89 11 00