Sommerjobber i utviklingsavdelingen

Sommerjobber 2017
Ved GE Healthcare AS Lindesnes utføres den
kjemiske produksjonen av kontrastmidler som
brukes i medisinsk billedgjøring. Disse produktene
produseres i et av verdens mest moderne og
effektive prosessanlegg. Bedriften har sin beliggenhet i naturskjønne omgivelser i
fjæresteinene i Lindesnes kommune. Våre produkter innen medisinsk billeddiagnostikk
har vært i kontinuerlig vekst i 40 år, og vi er i dag verdensledende produsent som leverer
kontrastmidler til hele verdensmarkedet. Produktene er viktige for å kunne diagnostisere
sykdommer på et tidlig stadium. Hvert sekund undersøkes tre pasienter med produkt som
er produsert hos oss, og produktene bidrar til å redde liv hver dag. En viktig del av vår
strategi er at vi skal være et mulighetenes anlegg for produksjon av kjemiske produkter
som forbedrer menneskers liv og helse.
Vi på Lindesnes er med våre 340 ansatte en del av GE som er et av verdens største
selskaper med sine ca. 350 000 ansatte. De aktuelle stillingene vil være plassert i
bedriftens utviklingsavdeling.
Stillingsbeskrivelse:




Utføre laboratorieeksperimenter som er direkte knyttet til forbedring og
videreutvikling av eksisterende og/eller nye kjemiske prosesser
Bidra aktivt i faglige diskusjoner
Utarbeide rapporter som oppsummerer arbeidene
Presentere og diskutere oppnådde resultater
Ønskede kvalifikasjoner:




Studenter fra universitet/høyskole som studerer realfag – fortrinnsvis kjemi
Erfaring fra laboratoriearbeid
Samarbeidsevne, serviceinnstilling, god faglig innsikt og kreativitet.
Evne til å jobbe selvstendig
Søknadsfrist er 20. februar 2017, og søknad sendes til HR-spesialist Bianca Wårøy
([email protected], tlf: 452 63 182).
Eventuelle spørsmål angående stillingene kan rettes til Forskningskoordinator Torfinn
Håland ([email protected], tlf: 458 69 873)