finnes her.

Akershus Røde Kors Distriktsårsmøte
& inspirasjonskonferanse
Holmen Fjordhotell, Asker 25.-26. mars 2017
Også i år avholdes distriktsårsmøtet, valgmøtene og inspirasjonskonferansen på
Holmen Fjordhotell i Asker. Årsmøtet og valgmøtene for Distriktsråd Hjelpekorps,
Omsorg og Ungdom gjennomføres på lørdag og inspirasjonskonferansen på søndag.
Valgmøtene for distriktsrådene er en viktig arena for lokalrådene. Her velger
de sine distriktstillitsvalgte. Her forventes det at du som er leder og nestleder i et
lokalråd og distriktsråd - for henholdsvis Omsorg, Ungdom og Hjelpekorps – deltar
som delegater. Det er også ønskelig at medlemmer innen disse områdene deltar som
observatører.
Distriktsårsmøtet er en viktig møteplass, der vi skal ta de viktige debattene og
beslutningene til beste for organisasjonen framover, samtidig som det velges nytt
distriktsstyre. Det er forventet at ledere for lokalforeninger, og lokalråd deltar, men
gjerne også ledere for aktiviteter og utvalg så langt det er økonomisk mulig for
foreningene.
Inspirasjonskonferansen er en arena for inspirasjon, informasjon og sosialt
samvær. Her ønsker vi at så mange som mulig deltar, om du er leder eller ikke, spiller
ingen rolle. Lokalforeningslederne har et ansvar for å få med flest mulig fra deres
forening til denne viktige konferansen. Her er altså alle velkommen!




Årsmøtehelgen starter lørdag kl. 10:00 med årsmøtetale (registrering kl. 09:00)
Valgmøtene for rådene gjennomføres lørdag kl. 11:00 etterfulgt av lunsj kl. 12:30
Distriktsårsmøtet holdes lørdag kl. 13:30 til ca. 16:30. Festmiddag fra kl. 19:00
Inspirasjonskonferansen starter søndag kl. 10:00 og avsluttes ca. kl. 16:00
Sakspapirer
Sakspapirer og detaljert program gjøres tilgjengelig sammen med formell innkalling. Dette gjøres på
våre nettsider og korsveien fredag 3. mars (21 dager før årsmøtet, ihht. våre lover). Innkomne forslag
til behandling kan sendes til distriktet ([email protected]) innen 1. mars.
Påmelding
Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding og endelig påmeldingsfrist er fredag 10. mars.
Påmeldingen kan sendes samlet for lokalforeningen via dette skjema, eller enkeltvis gjennom denne
siden.
Det er viktig å huske på at dette må avklares med din leder i lokalforeningen før du registreres.
Lokalforeningsleder er delegasjonsleder på årsmøtet og er den som koordinerer påmeldingen lokalt,
ved å bekrefte deltagelse overfor de som kan melde seg på, og klargjøre hvem som melder seg som
delegat og hvem som melder seg som observatør.
Hvem kan delta? (Representasjon og stemmerett)
Vi oppfordrer flest mulig tillitsvalgte til å delta begge dager og oppfordrer alle lokalavdelinger og
distriktsråd til å stille fulltallige. Vi vil spesielt oppfordre lokalforeningslederne til å stimulere til en
god og bred ungdomsrepresentasjon og i år ønsker vi særlig representanter fra vitnestøtte
velkommen.
Delegater (med stemmerett) skal være:
 Medlemmer av distriktsstyret og distriktsrådene
 Leder eller nestleder i lokalforeningen1
 Leder eller nestleder for lokalrådene for henholdsvis Røde
Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors
Ungdom. Dersom lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd
kan lokalstyret i stedet oppnevne delegat(er) fra
respektiv(e) avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer).
Observatører (uten stemmerett):
Lokalforeningene er velkommen til å delta
med observatører på hele eller deler av
helgen:
 Andre styremedlemmer
 Andre lokalrådsmedlemmer
 Aktivitetsledere
 Øvrige frivillige
Priser
Deltakelse på årsmøtehelgen innebærer en egenandel/kostnad som tillegges lokalforeningen. Her gis
valget mellom 'dagpakke' uten overnatting (550,- pr.pers./pr.døgn) eller overnatting (1400,pr.pers/pr.døgn). Vi gjør oppmerksom på at alle påmeldinger som ikke avbestilles innen to uker før
arrangementet vil bli fakturert.
 Hotellovernatting pr. pers lørdag -> søndag (middag inkl.)
1400, Dagpakke pr.pers. lørdag eller søndag (uten overnatting)
550, Middag pr.pers. (uten overnatting)
400,-
Praktisk
Har dere spørsmål eller trenger dere hjelp til påmeldingen, ta gjerne kontakt med distriktskontoret
på e-post eller telefon 05003.
Vi ser frem til å treffes!
Med vennlig hilsen
Akershus Røde Kors
1Dersom
verken lederen eller nestlederen kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen (ref § 12,
Lover til Akershus Røde Kors). Søknaden om dispensasjon må være behandlet av distriktsstyret innen påmeldingsfristen til
årsmøtehelgen (10. mars).