Innkalling til Scandic Park Sandefjord: • Ordinært

Landsrådet i Norsk overlegeforening
Valgkomitéen
Oslo, 21. februar 2017.
-/ES.
\landsrådsmøter\landsrapril2017.doc
Innkalling til Scandic Park Sandefjord:
•
Ordinært landsrådsmøte i Norsk overlegeforening
onsdag 26. april 2017 kl. 14.30 – 18.00,
•
Norsk overlegeforenings vårkurs 26. – 28. april 2017.
Det innkalles med dette til ordinært landsrådsmøte i Norsk overlegeforening
onsdag 26. april 2017, kl. 14.30-18.00, Scandic Park Sandefjord.
Vi gjør oppmerksom på at under ordinært landsrådsmøte har landsrådsrepresentantene
møteplikt, forslagsrett og stemmeplikt. Alle medlemmer i Of har møte- og talerett, samt
forslagsrett via landsrådsrepresentant.
Vi ber om at påmelding skjer snarest mulig og innen 10. mars 2017.
All påmelding skal nå gjøres elektronisk – følg lenken og hak av for dine aktuelle valg:
https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31818
Det er viktig å gi beskjed selv om man ikke kan delta, slik at vararepresentant kan
innkalles.
Beskjed om forfall bes gitt til: [email protected] . Program for kurset følger vedlagt.
Landsrådet inviteres også til å delta på Norsk overlegeforenings vårkurs som finner sted fra
onsdag 26. april 2017, fra kl. 10.00-14.30, torsdag 27. april 2017, kl. 08.30-18.00 og fredag 28.
april 2017, kl. 10.00 – 12.00.
Of og Ylf skal ha deler av vårkurset sammen og det vil bli felles festmiddag torsdag 27.4.2017.
Tidene er planlagt slik at de aller fleste skal kunne komme fram og tilbake med fly uten
overnatting i forkant og etterkant.
Vi gjør oppmerksom på at for landsrådsrepresentanter som er innkalt til landsrådsmøte og
samtidig deltar på vårkurset så dekkes den obligatoriske egenandel til kurset av
Overlegeforeningen.
NB! Alle må bestille reisen sin selv. Hvis ønskelig kan reisen bestilles hos Ticket Biz, e-post:
[email protected], evt. telefon 22 47 88 50. Vennligst oppgi ”Vårkurset 2017” og be om at faktura sendes
direkte til Overlegeforeningen v/ Edith Stenberg.
Med vennlig hilsen
Norsk overlegeforening
Jon Helle (sign.)
Leder
Vedlegg: Program
Norsk overlegeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 90 10 • Bankgiro 5074 09 94015