Program - Regjeringen.no

Arbeidsseminar om planpraksis i sjøområdene.
Sted: Scandic Ørnen i Bergen, torsdag 23. februar 2017
Klokka 9:30 – 16:00
Arrangør: Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i samarbeid med Nofima.
Program
09:30
Innledning ved Kristin Nordli, planavdelingen KMD. (10 min)
09:40
Kystsoneplanlegging – Hva er forskerne opptatt av? ved Ann-Magnhild Solås, Nofima. (20 min)
10:00 Erfaringer med kommunenes planlegging i sjø, flerbruk versus énbruk relatert til
akvakulturetableringer, ved Solveig Skjei Knudtsen, prosjektleder i Fylkeskommunenes
Akvakultursamarbeid (FAKS). (20 min)
10:20 Pause (15 min)
10:35
Presentasjon av planer i sjøområdene. (ca. 20 minutter hver)
• Hitra kommune i Sør-Trøndelag, ved Marit Aune, kommuneplanlegger.
• Regional kystsoneplan, ved Eva Katrine Taule, Hordaland fylkeskommune.
• Kvinnherad kommune i Hordaland ved Kjartan Thoresen, arealplanlegger.
Lunsj 11:45-12:30
Presentasjoner fortsetter
• Osterøy kommune i Hordaland ved Jostein Klette, arealplanlegger.
• Lenvik kommune i Troms ved Inger Andreassen, marin arealplanlegger.
13:30 Pause (20 min)
13:50
Fiskeridirektoratets syn på arealplanlegging i sjø ved Marianne Bøe, seksjonsleder arealplan. (20 min)
14:10
Kampen om plass på kysten - Erfaringene fra i-Kystprosjektet ved Bjørn Hersoug fra UiT/NFH. (20 min)
14.30 Pause (15 min)
14:45
Diskusjon:
Hvilke råd bør gis i planleggingen?
Hvordan tilpasse planleggingen ulike forhold langs kysten?
Hva er det behov for å utvikle videre?
16:00 Slutt