YFL-studiet ved NTNU og HiST Studieåret 2017-2018

YFL-studiet ved NTNU og HiST
Studieåret 2017-2018
Høstsemesteret 2017
Samlinger og skolepraksis
YFL17 = Studenter som starter høsten 2017 (1.årsstudenter)
YFL16 = Studenter som startet høsten 2016 (2.årsstudenter)
YFL15= Studenter som startet høsten 2015 (3.årsstudenter)
Uke
YFL17
34
Onfre.
35
36
Mafre.
YFL16
YFL15
37
38
39
40
41
42
43
Mafre.
Mafre.
Mafre.
44
45
46
47
Mafre.
Mafre.
48
49
50
Mafre.
Mafre.
Ma.fre.
YFL17 (1.semester):
Uke 34: Onsdag: Moholt, torsdag – fredag: Yrkesfag
Uke 35: Mandag-tirsdag: Yrkesfag, onsdag-fredag: Profesjonsfag
Uke 42: Mandag: Profesjonsfag, tirsdag-fredag: Yrkesfag
Uke 48: Mandag-tirsdag: Profesjonsfag, onsdag-fredag: Yrkesfag
Skolepraksis: 4 uker praksis – mer informasjon senere
Den første samlingen for alle nye studenter starter onsdag 23. august kl. 08.15 på NTNU/Institutt for
lærerutdanning, Moholt, Jonsvannsveien 82
YFL16 (3.semester):
Uke 37: Mandag-tirsdag: Profesjonsfag, onsdag-fredag: Yrkesfag
Uke 44: Mandag: Profesjonsfag, tirsdag-fredag: Yrkesfag
Uke 49: Mandag-tirsdag Profesjonsfag: onsdag-fredag: Yrkesfag
Skolepraksis: 4 uker i tidsrommet uke 38 - 43
YFL15 (5.semester):
Uke 36: Mandag-tirsdag: Profesjonsfag, onsdag - fredag: Yrkesfag
Uke 43: Mandag: Profesjonsfag NTNU, tirsdag-fredag: Yrkesfag
Uke 47: Mandag-tirsdag: Profesjonsfag onsdag-fredag: Yrkesfag
Yrkespraksis: 20 dager innen 1. desember
Vårsemesteret 2018
Samlinger og skolepraksis
Uke
2
3
YFL17
YFL16
YFL15
4
5
6
7
8 9
10
Ma
-fre
11
1
2
1
3
1
4
1
5
1 18
6
19
20
Mafre
Mafre
21
Tifre
Mafre
Mafre
Mafre
YFL17 (2.semester):
Uke 4: Mandag-tirsdag: Profesjonsfag, onsdag-fredag: Yrkesfag
Uke 11: Mandag: Profesjonsfag, tirsdag - fredag: Yrkesfag
Uke 21: Tirsdag – onsdag: Profesjonsfag, Torsdag-fredag: Yrkesfag
4 uker yrkespraksis, derav 10 dager før 5. samling– mer informasjon senere
YFL16 (4. semester):
Uke 2: Mandag tirsdag: Profesjonsfag, onsdag-fredag: Yrkesfag
Uke 10: Mandag: Profesjonsfag, tirsdag – fredag: Yrkesfag
Uke 22: Mandag-tirsdag: Profesjonsfag, Onsdag-fredag: Yrkesfag
Yrkespraksis: 20 dager før 1. mai, derav 10 dager før 5. samling
Skolepraksis:10 dager
YFL15 (6. semester):
Uke 3: Mandag-fredag: Bacheloroppgaven - egen plan
Uke 9: Mandag-fredag: Bacheloroppgaven – egen plan
Uke 20: Mandag-onsdag: Bacheloroppgaven – bachelorkonferanse – egen plan
Skolepraksis: 4 uker i tidsrommet uke 10 – uke 15
22
Mafre
Maon
.
23