ER DU EN AV OSS?

ER DU EN AV OSS?
Som helsesekretær har du helt sikkert hørt om
Helsesekretærforbundet i Delta
Test oss ut!
Bruk innmeldingsblanketten på
www.delta.no eller ring 02125, så
vil du i fremtiden få en rekke
spennende tilbud.
 Faglig utvikling gjennom kurs,
konferanser og temakvelder.
 Eget medlemsblad.
…………………………………………….
Vi som er helsesekretærer har våre
egne utfordringer og muligheter – i
Helsesekretærforbundet i Delta
møter vi dem samlet!
Delta.no/helsesekretær – Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
………………………………………..