2010 A mater

36
A2 OVERSIKT OVER VANLIGE BETONGELEMENTER
2.3 DIVERSE VANLIGE BETONGELEMENTER
Produsenter av betongelementer lager stort sett det produktet kunden ønsker. Imidlertid har det i årenes løp blitt utviklet elementer for
en del spesielle formål, som nå bransjen har som standardprodukter i
sitt produktspekter. Ikke alle produsenter har former for produksjon
av alle typer elementer.
Tabell A 2.3. Diverse vanlige betongelementer.
ELEMENTTYPE
SKISSE
MERKNADER
Søyler
Søyler skreddersys til spesielle formål.
Det mest vanlige som standardprodukt
er søyler med rektangulært eller sirkulært tverrsnitt. Søyler med rektangulært tverrsnitt kan lages svært høye,
mens søyler med sirkulært tverrsnitt
gjerne er begrenset til etasjehøyde.
Sirkulære søyler skjøtes gjerne ved
etasjeskiller.
Vegger
Isolerte (sandwich) veggelementer.
Skreddersys til de fleste bygg. Formoverflatemuligheter er kun begrenset
av fantasien. Isolasjonstykkelsen varierer. Isoleres med skumplast eller
steinull.
Betongforskaling. Betongelementvegg
bestående av to stk. 40–50 mm tykke
betongskiver forbundet med stål gitter-
dragere.
Uisolerte vegger. Skreddersys til de
forskjellige formål. Som fasader de
samme form- og overflatemuligheter
som sandwichelementer, som innvendige delevegger gjerne glatte på begge
sider.
Trapper
Trapper finnes i standardløsninger hos
endel produsenter. Rettløpstrapper og
spiraltrapper. Trappene er ofte del av
et system som også inkluderer reposer
og sjaktelementer.
Fundamenter
Fundamenter utføres etter produsentenes egen standard.
37
A2 OVERSIKT OVER VANLIGE BETONGELEMENTER
Fortsettelse tabell A 2.3.
ELEMENTTYPE
SKISSE
MERKNADER
Støttemurer
Støttemurer finnes som standardvare
hos flere produsenter. Det er anledning
til å variere overflaten.
Støyskjermer
Støyskjermer skreddersys til hvert
enkelt prosjekt. Bygges etter forskjellige prisipper, med søyler og mellomliggende elementer, som støttemurer,
eller betongsøyler med mellomliggende
konstruksjon av annet materiale. Samme form- og overflatemuligheter som
sandwichelementer.
Tunnelfóringer
Tunnelfóringer kan tilpasses alle tunneltverrsnitt. Kan dekke hele hvelvet
eller bare sidene. Kan leveres med isolasjon og/eller i betong med lett tilslag.
Fargestoffer kan tilsettes betongen.
Kulverter
Kulvertelementer finnes i et rikt
utvalg av størrelser og utførelser, fra
små for gjennomføring av bekkeløp til
store gangbare kanaler for føring av
tekniske installasjoner i større byer.
Forskalingselement for kaier
Forskalingselementer for fendervegg
og plate produseres med bredde 1,5 m
og med lengde på horisontal del opp til
4,8 m. Systemet er enkelt, det forenkler arbeidene og forkorter byggetiden.