Nyhetsbrev fra KS 23.2.2017

Nyhetsbrev fra KS
23. februar 2017
De nye regionene må styrkes
KS forventer at de nye fylkeskommunene får overført både flere
oppgaver og myndighet fra staten, slik Stortinget har varslet tidligere.
Frivilllighet først i
kommunereformen
Rekordmange
bosatt
KS ber Stortinget sørge for at
Kommunene bosatte det
endringene i
høyeste antallet flyktninger
kommunestruktur forankres i
noensinne i 2016, 15.291
det lokale folkestyre så langt
personer, og hadde sagt ja til
det er mulig.
å ta imot 16.500.
Flere vil ha støtte til
klimatiltak
Rus og psykisk
helsearbeid
Over 140 kommuner har søkt
Mer og bedre samhandling er
om 330 millioner kroner fra
nøkkelen til suksess på feltet
Klimasats. Stadig flere
rus og psykisk helse. Det var
kommuner intensiverer
budskapet da en fersk FoU-
klimaarbeidet og det er stort
rapport ble lagt frem i
behov for en slik ordning.
Stavanger 15. februar.
Heldøgns omsorg
og boligbehov
Folkevalgt
lederskap
Hva slags virkemidler trengs
Gikk du glipp av møtet om
for å realisere behovene i
folkevalgt lederskap og
fremtiden? Hvordan bør
kommunal organisering? Her
investeringsordningen være
ble det presentert ny
for å sikre bygging og
kunnskap om folkevalgtes
rehabilitering av fremtidens
ansvar og muligheter. Du kan
omsorgsbolig? Opptak fra
fortsatt se opptak fra møtet.
konferansen er tilgjengelig.
Klikk her for å motta nyheter etter hvert som de kommer på ks.no.
KS' hjemmeside
KS på Twitter
KS på Facebook
KS på YouTube
KS er kommunesektorens organisasjon og representerer alle norske
kommuner og fylkeskommuner.
Klikk her for å få en oversikt over alle nyhetsbrev
Abonner eller stryk deg fra listen:
[email protected]