Se program vedlagt

PROGRAM
08.30 – 09.00
Registrering
Mingling/kaffe
09.00 – 09.10
Velkommen
Bernt Reitan Jenssen, adm. dir Ruter
09.10 - 09.15
Videoinnslag
09.15 – 09.25
Bedre samhandling – hvordan møter vi utfordringene?
Reynir Jóhannesson, Statssekretær Samferdselsdepartementet
09.25 – 10.00
Hva skjedde og hva kan vi lære etter terroraksjonen mot
Maalbeek stasjon i Brussel
Chris Cortoos, Physical Security Manager, STIB Brussel (Societé de Transport
Intercommunal de Bruxelles)
10.00 – 10.40
Hvordan har samarbeidet mellom kollektivaktørene, politi og
myndigheter utviklet seg etter angrepene i London i 2005?
Geoff Dunmore – Tidligere Transport for London, Head of Security &
Resilience for London Underground
10.40 – 11.00
Panelsamtale - Hvordan tar vi med læringen fra Brussel og
London videre?
Chris Cortoos
Geoff Dunmore
Reynir Jóhannesson
11.00 – 12.45
Lunsj
12.45 – 13.10
Rollefordeling under kriser i kollektivtransporten
Fredrik Birkheim Arnesen, Ekspedisjonssjef Samferdselsdepartementet
13.10 - 13.35
Samhandling mellom kommune og kollektivtrafikken ved
uønskede hendelser
Hvilke forventinger har kommune til kollektivaktørene?
Hvordan tenker kommunen mht bistand og samhandling?
Hvilke planer har kommunen for befolkningsevakuering?
Sverre Bakkeli, avdelingssjef, avd. for samfunnssikkerhet og beredskap i Oslo
Kommune
13.35 – 13.40
Videoinnslag
13.40 - 14.15
Hvordan håndtere en gisselaksjon i buss et sted på
landeveien?
Hvilke samhandlingsutfordringer står man overfor når ulykken
rammer i avsidesliggende strøk?
Bjørn Østbye, adm. dir NOR-WAY Bussekspress
14.15 – 14.35
Benstrekk
14.35 – 15.10
Mennesket i fokus
Hva skjer med oss som håndterer krisen? Hvordan tar vi gode
beslutninger under press?
Jon Reichelt, Psykiater og sjef for Forsvarets kontor for psykiatri og
stressmestring
15.10 – 15.15
Videoinnslag
15.15– 15.35
Samhandling i praksis – fra operasjonssentralene
Ruter IOSS
Sporveien operasjonssentral
15.35 – 15.55
Veien videre
Panelsamtale
Bernt Reitan Jenssen, adm. dir Ruter
Bjørn Granviken, adm. dir Sporveien
Sverre Bakkeli, avdelingssjef, avd. for samfunnssikkerhet og beredskap, Oslo
Kommune
Bjørn Østbye, adm. dir NOR-WAY Bussekspress
15.55
Avslutning og vel hjem