Fylke Fylkesnavn Antall fastsatte krav Beløp 01

Fylke
Fylkesnavn
Antall fastsatte krav
Beløp
01
ØSTFOLD
205 876
502 529 237,00
02
AKERSHUS
441 753
1 102 531 968,00
03
OSLO
386 099
992 898 914,00
04
HEDMARK
177 517
411 098 510,00
05
OPPLAND
172 316
395 680 280,00
06
BUSKERUD
223 920
549 082 325,00
07
VESTFOLD
172 080
427 487 085,00
08
TELEMARK
135 279
316 435 930,00
09
AUST-AGDER
89 323
210 331 600,00
-1
Ikke oppgitt
10
VEST-AGDER
10 695
23 720 610,00
126 667
295 414 080,00
11
ROGALAND
307 990
767 494 153,00
12
HORDALAND
315 378
770 543 234,00
14
SOGN OG FJORDANE
87 110
206 424 085,00
15
MØRE OG ROMSDAL
199 022
488 479 030,00
16
SØR-TRØNDELAG
219 248
509 908 058,00
17
NORD-TRØNDELAG
117 615
267 822 440,00
18
NORDLAND
189 336
444 964 555,00
19
TROMS
130 432
304 009 400,00
20
FINNMARK
74 956
148 995 335,00
3 782 612
9 135 850 829,00
Totalt