Organisasjonsplan - Drammen Styrkeidrettslag

Side 1 av 1
Sak 9
Organisasjonsplan
Årsmøtet
Valgkomité
Revisorer
Styrets leder
Styremedlem
Nestleder
Varamedlem
Styret beslutter selv intern oppgavefordeling. Styret kan delegere arbeidsoppgaver til ressurspersoner
(medlemmer) utenfor styret. Drammen Styrkeidrettslag har ingen ansatte / eksterne konsulenter.
Årsmøte Drammen Styrkeidrettslag 2017