Avtale om delt bustad

Avtale om delt bustad
Ved delt bustad har ein elev rett til fri skoleskyss frå begge føresette og til/frå skolen
etter reglane i opplæringsloven kapittel 7, dersom det føreligg ein gyldig
samværsavtale.
For at avtalen skal være tilfredsstillande, må begge føresette underskrive på at eleven
har delt bustad og beskrive korleis det faste opplegget for bustader (annenkvar veke
eller liknande).
Merk at det for skoleskyss er bustadsfordeling på skoledagane som er avgjerande.
Eleven har ikkje rett til fri skoleskyss i samband med vanleg samværsordning og ved
utvida samvær.
Avtalen gjeld:
Namn:
Fødd:
Folkeregistrert adresse:
Adresse nr. to:
Bustadsfordeling:
Fordelingsprosent:
□ 50/50 □ 60/40 (forklar under) □ Anna (forklar under)
Skildring av bustadsfordeling:
Avtalen gjeld frå dato:
Avtale om samvær mellom:
Namn, dato og underskrift:
og
Namn, dato og underskrift:
Avtalen om delt bustad sendes til skolen i samband med søknad om skoleskyss.
Skyss, postboks 7900, 5020 Bergen tel. 177, e-post: [email protected],
internett: www.skyss.no