BRANNHEMMENDE MEKANISMER FOR TREVERK

BRANNHEMMENDE MEKANISMER FOR TREVERK
Flammehemmende teknikker for treverk sikter mot å forsinke antenningen av
treverket og redusere varmeavgivelsen i løpet av forbrenningen. Dette kan
oppnås på flere måter, som for eksempel:
a.
b.
c.
d.
e.
Endre strømmen av pyrolyse
Beskytte overflaten med isolerende lag
Forsinke antennelse og forbrenning ved å endre de termiske egenskapene
Redusere forbrenningen ved å fortynne pyrolysegasser
Redusere forbrenningen ved å hemme kjedereaksjonen i flammene
Treverk behandlet med «Multiprotect Deco» eller «Multiprotect Neutra» har tre
hovedmekanismer som hemmer brann:
1. Forsterker pyrolyse reaksjonen av cellulosestrøm som fører til en
forkulling som danner et isolerende lag.
2. En svellende effekt som isolerer mot høye temperaturer som oppstår ved
brann.
3. Krystallvann evaporerer og kjøler ned brannen.
NordTreat Norge AS
Brekkelia 45
3153 Tolvsrød
www.nordtreat.com
www.multiprotect.com/no
[email protected]