Desember Tema Denne måneden har temaet

Desember
Tema
Denne måneden har temaet vært ventetid, undring, jul, kalender, samlinger,
aktiviteter og stemningsfylte dager. Vi tok den helt ut og pyntet skikkelig på
avdelingen, som seg hør og bør når det er jul.
Juletreet stod sjelden i fred men gjerne til neste år at det går bedre. Vi har
hatt kalender trekking hver dag og adventssamling med sanger og musevisa hver
mandag. Vi har hatt Lucia besøk fra de eldste i barnehagen hvor vi fikk utdelt
lussekatter, alltid like flott!
Vi har hatt nissefest som i år var ute, utrolig kjekt. Håper alle fikk sett bildene
på hjemmesiden. Lyktefesten hadde vi inne, pga været. Vi gikk med lykter fra
avdeling til avdeling mens storm og regn suset utfor-veldig koseligt!!
Fagområde
Språk, tekst og kommunikasjon.
Kunst, kultur og kreativitet
Sosialt mål og grønt mål
Det å kunne glede seg over å gjøre ting sammen er viktig. Felles opplevelser og
prosjekter har vi hatt denne måneden, enkeltvis og sammen som gruppe. Det å
kunne vente på tur, glede seg over at andre får gjøre noe. Samt å glede seg over
andres og eget ferdige produkt.