Plakat

Rommet er kontaminert
ADGANG FORBUDT!!
Døra inn til rommet skal holdes lukket, rommet skal ikke benyttes før
smittevask er utført.
Smittevask er utført og rommet er klart: ………
Dato
………
Klokkeslett
……………….
Signatur