Årsplan Hovin menighet

Årsplan Hovin menighet
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Gudstjenester med dåp og/eller nattverd
Gudstjenester med dåp og/eller nattverd
Menighetens årsmøte
Vinterferie
Kvinnenes internasjonale bønnedag med
bønnevandring
Krabbegudstjeneste med knøttegospel
Ungdomsgudstjeneste/Hekta-gudstjeneste
Økumenisk gudstjeneste på palmesøndag
Skjærtorsdagsgudstjeneste med måltid
Påskegudstjeneste på bosentre
Påskesanggudstjeneste med kirkekor
Tårnagentgudstjeneste
Misjonsgudstjeneste med kirkekor, barnekor
og misjonsfestival
Friluftsgudstjeneste på Raknehaugen
Evt kulturgudstjeneste
Sommergudstjenester
Sommergudstjenester
Konfirmasjonsgudstjenester
Diakoniens dag
Festival F
Misjonsgudstjeneste med Normisjon
4-årsbok med barnekor
50-årskonfirmanter
Bots- og bønnedag med bønnevandring
Minnegudstjeneste Allehelgensdag med
åpen kirke
Konsert Allehelgensaften
Søndag for de forfulgte
Konfirmantpresentasjon
LysVåken
Vi synger julen inn
Gudstjenester for skoler, barnehager, JOAS
og bosentre
Julegudstjenester