Martin Luther og Hans Nielsen Hauge

Martin Luther og Hans Nielsen Hauge
- aktuelle i dagens samfunn?
Fagseminar
tirsdag 14.mars 2017
om samfunnsansvar, verdier og entreprenørskap
Program:
09.00: Registrering og kaffe
10:00: Åpning av fagseminaret
Svein Olaf Thorbjørnsen
Velkommen v/ leder av arr. kom. Øistein Garcia de Presno (HI)
Øistein Garcia de Presno
Åpning av fagseminaret v/biskop Stein Reinertsen
Konferansier: førsteamanuensis Lars Dahle (NLA)
10.30: Samfunnsansvar: Sosialetikk & arbeidsetikk hos Luther og Hauge
Professor Svein Olaf Torbjørnsen (MF)
11.00: Glansbilde eller levende ideal: Minner om Hans Nielsen Hauge
Professor Helje Kringlebotn Sødal (UiA)
11.30: Dialogseksjon: To responser (10 min. hver)
Helje Kringlebotn Sødal
Stein Reinertsen
Programansvarlig Truls Liland
(Hauge School of Management/NLA)
Regiondirektør Siri Mathiesen (NHO)
Spørsmål fra salen – til foredragsholdere og respondenter
12.30: Lunsj
13.20: En presentasjon av Adolph Tidemands maleri Haugianerne 1848,
med vekt på Tidemands relasjoner til sentrale personer i
Haugebevegelsen
Truls Liland
Kunsthistoriker og forfatter Tone Klev Furnes
Lars Dahle
(Seniorrådgiver kultur, Agder og Telemark Bispedømmeråd)
13.40: Entreprenørskapsarven fra Hauge – inn i dagens virkelighet
Professor Magne Supphellen (NHH)
14.10: Å være ung haugiansk-inspirert entreprenør i dag
Daniel Overskott, leder av Laget Interact.
14.25: Kaffe
14.40: Haugianisme i vår tid – om verdier og entreprenørskap
Siri Mathiesen
En panelsamtale i åpen dialog med salen.
Tone Klev Furnes
Siri Mathiesen, Truls Liland, Daniel Overskott og
Magne Supphellen.
15.50: Avslutning av fagseminaret v/konferansier Lars Dahle
Magne Supphellen Sted: NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Bergtoras vei 120, 4633 Kristiansand Daniel Overskott
Pris: Kr. 450,- (250,- for studenter). Prisen inkluderer varm lunsj.
Påmelding: [email protected] innen tirsdag 7. mars.
Arrangører: Haugeinstituttet, Agder og Telemark Bispedømmeråd og NLA Høgskolen.