Prospekt - Trinnene Skåredalen

MODERNE
CON
B
L IVGI E R
NECE
IANNNDE C
RO
SM
T FI O R T
AT
P
O PTU
HLEÆBRAES E O F
ST
K EÅIRNESDFAJ L
EE
LN
LET
T R I N N E N E
S K Å R E DA L E N
O P P DAG
N Y E
S K JÆR I N G S P U N K T E T
M U L I G H E T ER
M EL LO M
TRINNENE.NO
BY
I
O G
L A N D
MODERNE
BOLIGER
INNERST I
POPULÆRE
SK ÅREDALEN
T R I N
S K Å R
2
TRINNENE.NO
MODERNE
BOLIGER
INNERST I
POPULÆRE
SK ÅREDALEN
V E L K O M M E N
N N E N E
B EL I G G EN H E T,
B EL I G G EN H E T,
Noen sier de er de tre viktigste faktorene
å tenke på når du skal investere i ny
bolig. Vel, vi har funnet det vi mener
er en av Haugesunds beste beliggenheter for byggingen av 24 boenheter.
Tenk deg en bolig i skjæringspunktet
mellom by og land. Kort vei til alt som
frister. Eller til ingenting når det frister
mer. Bilveien går selvsagt helt fram til
døra, men ikke en meter lenger. Innerst
i en blindvei - helt uten gjennomgangstrafikk og med store luftige uteområder.
Tenk deg at boligen ligger ved den
søndre foten til Steinsfjellet. Et fjell
som dermed skåner deg for kalde
vindkast fra nord.
R E DA L E N
B EL I G G EN H E T.
Mot vest har du terrasse med perfekte
solforhold. Foran deg ligger byen,
og like utenfor husveggen ligger
byheiene - regulert som friområde,
slik at du kan stole på at det vil være
tilfellet også i fremtiden. Tenk deg
en lekker og moderne bolig med en
beliggenhet som denne. En bolig som
er like lett å vedlikeholde som den
er å like. Forskjellige boenheter for
forskjellige behov, men med samme
beliggenhet. Det er dette vi bygger i
Trinnene. Velkommen.
3
REKKEHUS
PLANLØSNINGER
REKKEHUS FASADER HUS 1-8
Rekkehusene i Trinnene er designet med tanke på det gode liv. Høy kvalitet, flott design og særdeles
gjennomtenkte planløsninger sørger for at huset føles større enn det er, men når det kommer tid for vedlikehold
føles det mindre. Og takket være værbestandige kvalitetsmaterialer er vedlikehold langt fra hverdagslig.
HUS 1
HUS 1
HUS 1
HUS 2
HUS 2
HUS 2
HUS 3
HUS 3
HUS 3
HUS 4
HUS 4
HUS 4
FASADE MOT VESTFASADE MOT VEST
FASADE MOT VEST
FASADE MOT NORD
MOT SØR
FASADE MOT SØR FASADE
FASADE MOT SØR
FASADE MOT NORD
FASADE MOT NORD
FASADE MOT ØST
FASADE MOT ØST FASADE MOT ØST
4
FOR
PIG
ELØ
3.15
19.0
TRINNENE.NO
MODERNE
BOLIGER
INNERST I
POPULÆRE
SK ÅREDALEN
7100
3250
Bod
2000
3850
5,3 m2
3725
3125
Bad/ Vask
Kjør inn i den integrerte garasjen
eller tre inn i den romslige gangen;
kjelleretasjen ønsker deg og dine
gjester velkommen hver gang.
Bod
5,2 kvm.
RR-SKAP
1800
REKKEHUS HUS 1
UNDERETASJE
8,4 kvm.
Garasje
SPESIFIK ASJONER
TAVLE
T
1050
min. 500
VVB
1600
8050
2125
•
•
•
•
•
Garasje
17,2 kvm.
Integrert garasje
Romslig entré
To boder
Praktisk bade- og vaskerom
Trapperom
Bod
3 kvm.
Gang
14,1 kvm.
15x9
bh= 900
10x21
27.5x21
bh= 0
19
ØPIG
DRAGER
HUS 1
DRAGER
DRAGER
DRAGER
REKKEHUS
1
HUS 1-4
BRA:
U.etg: 32,8
1.etg: 51,1
2.etg: 51,1
TOT: 135,0
BYA:
0
1,0
BYGG:
TERRASSE OG
PARKERING:
Garasje: 16,8
REV.
2,0
76,3
3,0
4,0
SOVEROM
14 + 6
3
14 + 6
3
14 + 6
4
14 + 6
7
8
5,0
Tegnet av:
MNAL
Boks 29 - 5501 Haugesund
Tlf. 52 70 08 10
AT/JAL
P.ROM (ca./m2)
DATO:
Sign.
TOMT (ca./m2)
155
133
3*
155
133
240 **
3*
155
133
230 **
133
Erstattet av:
240 **
HAUGESUND
BREKKE
14
+6
HELGELAND
14 + 6 AS
BREKKE
14 + 6
BRA (ca./m2)
*
SVEIVEN TERRASSE
14 + 6
Arkitektkontoret
6
241,6
TERRASSE
(ca./m2)
FOR
TEKST
2
5
EL
5
.03.1
3
*
Godkjent:
3
*
3
REKKEHUS
HUS 1 3
U. ETASJE
3
*
155
Dato:
155
155
*
155
*
155
Erstatning for:
12.03.15133
230 **
Mål:
1:50/A3133
Prosj.nr.:
Tegn.nr.:
110717 101
133
133
400 **
220 **
Rev.:
-
240 **
410 **
*Mulighet for et ekstra soverom som tilvalg i leveransen.
** Tomtestørrelse er ikke endelig fastsatt, avvik må påberegnes da tomtene pt. ikke er fradelt.
5
REKKEHUS
PLA N LØSN I NGER
REKKEHUS HUS 1-8
7100
3250
2000
3850
REKKEHUS HUS 1
1 . ETASJE
9x21
bh= 0
Hovedetasjen byr på oppholdsrom for
alle anledninger. Spis en rolig middag,
underhold gjester eller ta en lur på
sofaen eller det ekstra soverommet.
4x15
bh= 900
15x4
bh= 900
3675
50 100
2050
Soverom 3
7 kvm.
SPESIFIK ASJONER
DRAGER
Romslig stue/kjøkkenløsning
Stor og solrik vestvendt terrasse
Soverom
Trapperom
8050
•
•
•
•
Stue/ Kjøkken
43,4 kvm.
15x9
bh= 900
16x21
bh= 0
15x9
bh= 900
10x21
bh= 0
10x21
16x21
bh= 0
Terrasse
14,1 kvm.
DRAGER
DRAGER
DRAGER
DRAGER
HUS 1
REV.
TEKST
19
ØPIG
EL
FOR
5
.03.1
DA
SVEIVEN TERRASSE
HUS 1-4
BRA:
U.etg: 32,8
1.etg: 51,1
2.etg: 51,1
TOT: 135,0
6
BYA:
0
1,0
BYGG:
TERRASSE OG
PARKERING:
HAUGESUND
Garasje: 16,8
Tegnet av:
Arkitektkontoret
2,0
241,6
76,3
3,0
4,0
5,0
BREKKE
HELGELAND
BREKKE AS
MNAL
Boks 29 - 5501 Haugesund
Tlf. 52 70 08 10
AT/JAL
Godkjent:
k
REKKEHUS
HUS 1
1. ETASJE
Dato:
TRINNENE.NO
Erstatning for:
12.03.15
Ersta
Mål:
1:50/A3
Prosj.nr.:
Tegn.n
1
10717 10
MODERNE
BOLIGER
INNERST I
POPULÆRE
SK ÅREDALEN
7100
3250
2000
3850
4x15
bh= 600
2050
3675
Husets øverste etasje er der du
trekker opp for å roe ned. Den består
en flott loftstue med utgang til nok
en vestvendt terrasse, et romslig
og lekkert bad samt to soverom.
50 100
Soverom 2
Bad
4x15
bh= 900
REKKEHUS HUS 1
2. ETASJE
15x9
bh= 900
9,5 kvm.
6,8 kvm.
SPESIFIK ASJONER
8050
•
•
•
•
•
•
Loftstue/ Sov.
Soverom 1
19,8 kvm.
12,9 kvm.
Loftstue med flott utsikt
Vestvendt solrik terrasse
Lekkert bad
Stort hovedsoverom
Ekstra soverom/kontor
Trapperom
15x9
bh= 900
15x9
bh= 900
10x21
10x21
bh= 0
Terrasse
8x21
bh= 0
6,8 kvm.
DRAGER
DRAGER
DRAGER
DRAGER
HUS 1
REV.
TEKST
19
ØPIG
EL
FOR
5
.03.1
DATO:
Sign.
SVEIVEN TERRASSE
HUS 1-4
BRA:
U.etg: 32,8
1.etg: 51,1
2.etg: 51,1
TOT: 135,0
BYA:
0
1,0
BYGG:
TERRASSE OG
PARKERING:
HAUGESUND
Garasje: 16,8
Tegnet av:
Arkitektkontoret
2,0
241,6
76,3
3,0
4,0
5,0
BREKKE
HELGELAND
BREKKE AS
MNAL
Boks 29 - 5501 Haugesund
Tlf. 52 70 08 10
AT/JAL
Godkjent:
REKKEHUS
HUS 1
2. ETASJE
Dato:
Erstatning for:
12.03.15
Erstattet av:
Mål:
1:50/A3
Prosj.nr.:
Tegn.nr.:
Rev.:
110717 103 A
7
MODERNE
BOLIGER
INNERST I
POPULÆRE
SK ÅREDALEN
8
TRINNENE.NO
MODERNE
BOLIGER
INNERST I
POPULÆRE
SK ÅREDALEN
ORIENTERING
REKKEHUS
OPPDAG NYE MULIG HETER I SK JÆRINGSPUNK TET MELLOM BY OG L AND
UTE ARE ALER OG INNK JØRSEL
M/INTERNVEIER
Opparbeides ihht. utomhusplan
med asfalt i innkjørsel.
BETONG ARBEIDER
Plasstøpte gulv/vegger i sokkeletasje
med forskriftsmessig isolasjon
jfr. gjeldende byggeforskrifter.
TRE ARBEIDER
Bindingsverk av tre med
forskriftsmessig isolasjon jfr. gjeldende
byggeforskrifter, etasjeskille av tre.
Utvendig: Fasader etter tegninger.
Royal imp. natur kledning og
fasadeplater. Takrenner og taknedløp.
Terrasser: Terrasser lages jfr. tegning.
Rekkverk i 36x48 mm lekter, royal
imp natur og glass/aluminium
Trearbeider innvendig:
Alle vegger og himlinger leveres med
gipsplater som sparkles og males.
Overgang mellom tak/vegg fuges og
males uten taklister. Gulv i stue, kjøkken,
soverom og gang leveres med parkett
BR ANNVERN
Boligen utstyres med 2 stk.
røykdetektorer, og et stk.6
kg pulverapparat.
MURER ARBEIDER
Bad og bad/vaskerom leveres
med fliser på gulv og vegg
m/forskriftsmessig membran.
Type og farge valgt av utbygger.
TR APP/G ANG
I gang monteres parkett på
gulv. Trapp leveres
OPPVARMING
Varmepumpe
VENTIL ASJON
Det monteres balansert
ventilasjonsanlegg m/avsug fra
kjøkken, soverom og bad, med
tilluft i alle oppholdsrom
DØRER , VINDUER OG OVERFL ATEBEHANDLING
Hoveddør og balkongdør leveres utadslående. Ytterdører og vinduer leveres
ferdig overflatebehandlet utvendig og innvendig i farge valgt av bygge leverandør.
Innvendige dører leveres slett med hvitmalt karm. Dørene leveres m/flat terskel for
å ivareta sirkulasjon til balansert ventilasjonsanlegg. Innvendig listverk til vinduer
og dører leveres grunnet hvit. Fotlist blir levert i grunnet hvit. Kjøkkeninnredning
leveres jfr. tegning. Det leveres integrerte hvitevarer fra AEG jfr. tegning. Det
leveres ikke garderobeløsning i soverom, gang/entre. Innvendig fargevalg hvit.
SANITÆRINSTALL ASJON OG UTST YR
Sanitærinstallasjonen leveres som skjult opplegg.Røropplegget blir levert
i ”rør i rør” system med kontrollskap. På hvert bad monteres vegghengt
toalett, dusj med termostat-blandebatteri. Alt sanitærutstyr blir levert
i hvit utførelse. På badene leveres 80 cm baderomsinnredning med
speil over. I bad/vaskerom plasseres 200 l v.v. bereder, avløp og kran til
vaskemaskin. Det monteres 1 stk utvendig spylekran, sentralt plassert.
ELEK TRISKE INSTALL ASJONER OG UTST YR
El-installasjon leveres etter NEK 400/2010 hvor sikringsskap
plasseres i gang. El-installasjon leveres som skjult anlegg med
unntak på vegg/tak med brann og lydtekniske krav.
FØLG ENDE EL . INSTALL ASJON ER INKLUDERT
OG LE VERES UTOVER TEK 400/2010
• K
 omplett ringeklokke
• Varmekabler i badegulv og gang
• 1 stk. utelampe v/hovedinngangsdør
• Stikkontakt i garasje
• Røropplegg til fremtidig installasjon av bredbånd, dvs 2 uttak,
tilrettelagt for Altibox, grunnpakke levert av Haugaland Kraft.
• Strømtilførsel til brannvarsler
G ENERELLE OPPLYSNING ER
Utbygger forbeholder seg retten til å endre konstruksjoner, materialvalg,
utstyrsleveranse, og materialdimensjoner forutsatt at funksjon og kvalitet
opprettholdes. Boligen leveres etter TEK 2010. Det gjøres oppmerksom på at
innvendig listverk leveres uten at spikerhull blir kittet. I nye bygg vil det normalt
oppstå riss i/ved skjøter og sammenføyninger, dette pga. setninger og uttørking av
materialer. Det påpekes at dette ikke er reklamasjonsberettiget. Eventuelle riss og
små merker på behandlet overflater blir flikket, ikke overmalt. Heltrukket møblering
og stiplet innredninger på kontraktstegning inngår ikke i leveransen. Utarbeidet
salgsprospekt er kun retningsgivende og ikke å betrakte som et kontraktsdokument.
Boligen ryddes og det blir foretatt en enkel utvask før overtakelse.
Det vil bli mulighet for tilvalg for individuelle løsninger som kjøkken, bad,
garderobe, parkett, fliser, elektro og sanitær. Eventuelle tilvalg avtales
i en kundebehandlingsperiode direkte med våre underleverandører.
Etter denne perioden er det ikke mulig å gjøre endringer.
Alle presentasjoner, planer, skisser og bilder/perspektiver i salgsmaterialet er av illustrativ karakter
og kan derfor fravike/vise bygningsvolumer, innredning og detaljer m.v som ikke inngår i leveransen.
9
TERRASSELEILIGHETER
PLANLØSNINGER
TER ASSELEILIG HETER 1-16
Terrasseleilighetene i Trinnene er designet for å gi sine beboere en enklere hverdag. Store vestvendte terrasser
med svært gode solforhold og i le for vinden, lekre flater både inne og ute, solide kvalitetsmaterialer i alle
ledd og parkering i kjelleren er bare noe av det som kjennetegner terrasseleilighetene i Trinnene.
GRENSE
GRENSE
68
67
67
66
69
65
68
GRENSE
FASADE MOT VEST
69
67
67
70
70
69
68
GRENSE
69
GRENSE
GRENSE
HEIS / TRAPPEROM
69
GRENSE
Leilighetene kan innredes med opp til fire soverom og kan dermed være et godt valg også for
dem som trenger litt plass, enten det er en moderne småbarnsfamilie eller et livsnytende ektepar i sin beste alder.
69
64
64
68
64
63
GRENSE
66
65
FASADE MOT VEST
FASADE MOT VEST
64
64
64
GRENSE
63
GRENSE
77
75
75
75
75
75
75
75
75
75
GRENSE
76
GRENSE
77
76
75
FASADE MOT ØST
FASADE MOT ØST
FASADE MOT ØST
2450
Samtlige leiligheter i Trinnene får egne
parkeringsplasser i garasjeanlegget i underetasjen. Terrassehus
Sveiven
Skåredalen , HAUGESUND
Leilighetene nås via heis eller trapper. God
25.03.15
job/ jal
BREKKE
1:100/A1 - 1:200/A3
Terrassehus
HELGELAND FASADER
gjesteparkering finnes like utenfor husene.
BREKKE AS
REV.
TEKST
DATO:
REV.
Arkitektkontoret
TEKST
3050
Tegnet av:
MNAL
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0 M
3050
0
Boks 29 - 5501 Haugesund
Tlf. 52 70 08 10
BREKKE
HELGELAND
BREKKE AS
3050
MNAL
SveivenOG ØST
VEST
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0 M
Boks 29 - 5501 Haugesund
Tlf. 52 70 08 10
job/ jal
Godkjent:
FASADER
VEST OG ØST
TYPISK SNITT
REV.
TEKST
DATO:
Terrassehus
Sveiven
Skåredalen , HAUGESUND
Tegnet av:
Arkitektkontoret
BREKKE
HELGELAND
BREKKE AS
MNAL
0
10
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0 M
Boks 29 - 5501 Haugesund
Tlf. 52 70 08 10
job/ jal
Godkjent:
Dato:
25.03.15
Mål:
1:100/A3
Prosj.nr.:
TYPISK SNITT
Sign.
Erstattet av:
Erstatning for:
Tegn.nr.:
Erstatning for:
Prosj.nr.:
Erstattet av:
DATO:
Tegn.nr.:
Sign.
Rev.:
Skåredalen , HAUGESUND10717 351
3050
0
Dato:
Mål:
Tegnet av:
Arkitektkontoret
Godkjent:
Sign.
Rev.:
10717 301
TRINNENE.NO
Dato:
25.03.15
Erstatning for:
Erstattet av:
Mål:
1:100/A1 - 1:200/A3
Prosj.nr.:
Tegn.nr.:
10717 351
Rev.:
MODERNE
BOLIGER
INNERST I
POPULÆRE
SK ÅREDALEN
86
85
GRENSE
84
GRENSE
82
81
81
78
78
77
78
77
77
78
79
79
79
76
77
76
76
72
73
71
70
68
69
69
67
65
66
68
66
67
GRENSE
68
67
GRENSE
68
67
66
66
64
65
FASADE MOT NORD
63
GRENSE
GRENSE
82
81
81
78
79
79
79
79
78
78
77
78
80
80
80
80
77
77
76
77
76
76
75
76
75
75
74
75
74
74
73
74
73
73
72
73
72
72
71 71
71
72
70
71
70
69
70
68
69
68
69
67
65
65
66
66
64
64
67
66
GRENSE
68
65
FASADE MOT NORD MELLOM BYGG
63
F A S AFASADE
D EMOTMNORD
O MELLOM
T SBYGG
ØR MELLOM BYGG
BYGG
SØR MELLOM
68
67
GRENSE
67
66
REV.
64
F A S A DFASADE
E MOT
MO
N BYGG
ORD MELLOM BYGG
SØRT
MELLOM
TEKST
DATO:
Terrassehus
Sveiven
Skåredalen , HAUGESUND
Tegnet av:
Godkjent:
Dato:
25.03.15
Arkitektkontoret job/ jal
BREKKE
HELGELAND FASADER
BREKKE AS
REV. TEKST
MNAL
0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0 M
Boks 29 - 5501 Haugesund
Tlf. 52 70 08 10
BREKKE
HELGELAND
BREKKE AS
MNAL
Tegnet av:
Erstattet av:
Tegn.nr.:
Rev.:
Godkjent:
Dato:
25.03.15
FASADER BYGG SØR
SØR OG NORD
118
114
2- N
26
3
100
96
3- S
26
3
100
96
4- S
26
3*
118
114
5- N
28
3*
105
101
6- N
28
3
97
93
7- S
28
3
97
93
8- S
28
3*
105
101
9- N
28
3*
104
100
10 - N
28
3
89
85
11 - S
28
3
89
85
1 2 - S
28
3
104
100
1 3 - N
28
3
92
88
14 - N
28
2
78
74
1 5 - S
28
2
78
74
16 - S
28
3
92
88
4,0
5,0
6,0
*
7,0
8,0
9,0
10,0 M
BRA (ca./m )
Boks 29 - 5501 Haugesund
Tlf. 52 70 08 10
2
MNAL
0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0 M
Boks 29 - 5501 Haugesund
Tlf. 52 70 08 10
SØR O
BRE
HELGEL
BREKK
Erstattet av:
Tegn.nr.:
10717 352
3*
2
Sign.
1:100/A1 - 1:200/A3
Prosj.nr.:
26
3,0
DATO:
Mål:
TERRASSE (ca./m )
2,0
Arkitektkontoret job/ jal
BREKKEREV. TEKST
HELGELAND FASA
BREKKE AS
Arkitektk
Erstatning for:
1- N
1,0
Terras
Sveive
Skåred
Mål:
LEILIGHET
0
SOVEROM
Erstatning for:
Sveiven
Skåredalen , HAUGESUND
job/ jal
TEKST
63
Prosj.nr.:
Tegnet av:
REV.
Sign.
BYGG NORD1:100/A1 - 1:200/A3
SØR OG NORD
Terrassehus 10717 353
Arkitektkontoret
4
64
FASADE MOT SØR
FASADE MOT NORD
82
3
65
FASADE MOT NORD
64
F A S AFASADE
D EMOTMSØRO T S Ø R
2
71
69
69
ETASJE
72
70
70
70
72
71
72
70
69
73
74
73
73
71
1
74
75
74
74
GRENSE
75
76
75
75
65
79
80
80
80
GRENSE
83
0
Rev.:
1,0
2,0
3,0
4,0
P.ROM (ca./m )
2
*Mulighet for et ekstra soverom som tilvalg i leveransen
11
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0 M
Boks 29 - 5501 H
Tlf. 52
A LT P Å E T T
PLAN - ET
GJENNOMTENKT
PLAN
12
TRINNENE.NO
MODERNE
BOLIGER
INNERST I
POPULÆRE
SK ÅREDALEN
PLANLØSNINGER
TER ASSELEILIG HETER - PARKERING 1-16
Samtlige leiligheter i Trinnene får egne parkeringsplasser i garasjeanlegget i underetasjen.
Leilighetene nås via heis eller trapper. God gjesteparkering finnes like utenfor husene.
0
0
0
KOTE:
74
0
0
E
E
E
D-01
E
sykkel
m/tak
E
KOTE:
65
E
202
SOVEROM
2,9 m2
E
GF1
Ca 50400x3800
BH: ca 900
ID1
EI30Sm-34
dB
136.1
adkomst p-anlegg
890x2090
HC
IV1
1390x2090
BH: 0
Lek/ute
felles opphold
65
KOTE:
sser
U. E TA S J E
8 p-pla
0
sykkel
U. ETASJE
REV.
TEKST
Terrassehus
Sveiven
Skåredalen ,
Tegnet av:
Arkitektkontoret
0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
BREKKE
HELGELAND
BREKKE AS
10,0 M
MNAL
Boks 29 - 5501 Haugesund
Tlf. 52 70 08 10
13
job
Godkjent:
PLAN U.ETA
TERRASSELEILIGHETER
STUE/KJØKKEN
EV
N.
S
OV
LEIL
118 kvm.
8,2 kvm.
13,7 kvm.
SOVEROM
SOVEROM
SOVEROM
8,2 kvm.
BAD
6,6 kvm.
2 kvm.
WC
17,2 kvm.
ENTRÈ
BOD
3,4 kvm.
BAD
6,6 kvm.
b
vv
2 kvm.
WC
b
vv
3,4 kvm.
BOD
44 kvm.
STUE/KJØKKEN
11,7 kvm.
ENTRÈ
8,2 kvm.
8,2 kvm.
SOVEROM
12,1 kvm.
SOVEROM
LEILIG HET 1 . ETASJE
Lekre, romslige boliger med
gjennomtenkt planløsning og stor,
solrik terrasse. Parkering i kjelleren
og heis opp til leilighetene.
SOVEROM
HEIS
12,1 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
11,7 kvm.
ENTRÈ
LEIL
100 kvm.
BOD
3,4 kvm.
2 kvm.
WC
BAD
6,6 kvm.
vvb
vvb
BOD
3,4 kvm.
2 kvm.
WC
BAD
17,2 kvm.
ENTRÈ
6,6 kvm.
LEIL
118 kvm.
13,7 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
EVN. SOV
56,3 kvm.
STUE/KJØKKEN
TRINNENE.NO
14
44 kvm.
4
STUE/KJØKKEN
3
LEIL
100 kvm.
2
56,3 kvm.
1
SPESIFIK ASJONER
• Fellesgarasje i kjelleren med heis
• Romslig entré
• Lekkert bad + ekstra wc
• Ca. 26 m² vestvendt terrasse
• 3 (4) soverom
• Flott stue/kjøkkenløsning
• Gjennomført høy kvalitet.
MODERNE
BOLIGER
INNERST I
POPULÆRE
SK ÅREDALEN
EV
N.
S
42,5 kvm.
OV
8,2 kvm.
13,7 kvm.
SOVEROM
SOVEROM
SOVEROM
8,2 kvm.
LEIL
104 kvm.
BAD
6,6 kvm.
2 kvm.
WC
17,2 m2
ENTRÈ
BOD
3,4 kvm.
6,6 kvm.
BAD
b
vv
2 kvm.
WC
b
vv
3,4 kvm.
BOD
LEIL
87 kvm.
30,2 kvm.
11,7 kvm.
ENTRÈ
8,2 kvm.
8,2 kvm.
SOVEROM
12,1 kvm.
SOVEROM
LEILIG HET 2. ETASJE
Lekre leiligheter med tre soverom,
gjennomtenkt planløsning og stor,
solrik terrasse. Parkering i kjelleren
og heis opp til leilighetene.
SOVEROM
HEIS
12,1 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
30,2 kvm.
11,7 kvm.
ENTRÈ
LEIL
87 kvm.
3,4 kvm.
BOD
2 kvm.
WC
6,6 kvm.
BAD
vvb
vvb
3,4 kvm.
BOD
2 kvm.
WC
17,2 kvm.
ENTRÈ
6,6 kvm.
BAD
13,7 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
EVN. SOV
42,5 kvm.
STUE/KJØKKEN
LEIL
104 kvm.
8
STUE/KJØKKEN
7
STUE/KJØKKEN
6
STUE/KJØKKEN
5
SPESIFIK ASJONER
• Fellesgarasje i kjelleren med heis
• Romslig entré
• Lekkert bad + ekstra wc
• Ca. 28 m² vestvendt terrasse
• 3 (4) soverom
• Flott stue/kjøkkenløsning
• Gjennomført høy kvalitet
15
TERRASSELEILIGHETER
EV
N.
S
42,5 kvm.
OV
8,2 kvm.
13,7 kvm.
SOVEROM
SOVEROM
SOVEROM
8,2 kvm.
LEIL
108 kvm.
BAD
6,6 kvm.
2 kvm.
WC
17,2 kvm.
ENTRÈ
BOD
3,4 kvm.
6,6 kvm.
BAD
b
vv
2 kvm.
WC
b
vv
3,4 kvm.
BOD
LEIL
90 kvm.
30,2 kvm.
11,7 kvm.
ENTRÈ
8,2 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
12,1 kvm.
SOVEROM
5 kvm.
5 kvm.
BOD
BOD
5 kvm.
BOD
5 kvm.
BOD
SPESIFIK ASJONER
• Fellesgarasje i kjelleren med heis
• Romslig entré
• Lekkert bad + ekstra wc
• Ca. 28 m² vestvendt
terrasse med fin utsikt
• 3 (4) soverom
• Flott stue/kjøkkenløsning
• Gjennomført høy kvalitet
HEIS
12,1 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
33,8 kvm.
STUE/KJØKKEN
11,7 m2
ENTRÈ
3,4 kvm.
BOD
2 kvm.
WC
6,6 kvm.
vvb
vvb
3,4 kvm.
BOD
2 kvm.
WC
17,2 kvm.
ENTRÈ
6,6 kvm.
BAD
LEIL
108 kvm.
BAD
LEIL
90 kvm.
13,7 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
EVN. SOV
46,1 kvm.
STUE/KJØKKEN
12
TRINNENE.NO
16
11
LEILIG HET 3. ETASJE
Lekre leiligheter med tre soverom,
gjennomtenkt planløsning og
stor, solrik terrasse med fin
utsikt. Parkering i kjelleren og
heis opp til leilighetene.
STUE/KJØKKEN
10
STUE/KJØKKEN
9
MODERNE
BOLIGER
INNERST I
POPULÆRE
SK ÅREDALEN
35,2 kvm.
8,2 kvm.
13,7 kvm.
SOVEROM
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
LEIL
94 kvm.
BAD
6,3 kvm.
17,2 kvm.
ENTRÈ
3,4 kvm.
BOD
b
vv
BAD
6,3 kvm.
b
vv
3,4 kvm.
BOD
9,3 kvm.
ENTRÈ
34,3 kvm.
8,2 kvm.
SOVEROM
12,1 kvm.
SOVEROM
LEILIG HET 4. ETASJE
Lekre leiligheter med to eller tre
soverom, gjennomtenkt planløsning
og stor, solrik terrasse. Parkering i
kjelleren og heis opp til leilighetene,
STUE/KJØKKEN
SPESIFIK ASJONER
• Fellesgarasje i kjelleren med heis
• Romslig entré
• Lekkert bad + ekstra wc
• Ca. 28 m² vestvendt
terrasse med fin utsikt
• 2 eller 3 soverom
• Flott stue/kjøkkenløsning
• Gjennomført høy kvalitet
HEIS
12,1 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
34,3 kvm.
9,3 kvm.
ENTRÈ
LEIL
76 kvm.
3,4 kvm.
BOD
BAD
6,3 kvm.
vvb
vvb
3,4 kvm.
BOD
BAD
17,2 kvm.
ENTRÈ
6,3 kvm.
13,7 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
8,2 kvm.
SOVEROM
35,2 kvm.
STUE/KJØKKEN
LEIL
94 kvm.
16
STUE/KJØKKEN
15
LEIL
76 kvm.
14
STUE/KJØKKEN
13
17
ORIENTERING
TERRASSELEILIGHETER
OPPDAG NYE MULIG HETER I SK JÆRINGSPUNK TET MELLOM BY OG L AND
UTE ARE ALER OG INNK JØRSEL
M/INTERNVEIER
Opparbeides ihht. utomhusplan
med asfalt i innkjørsel.
BETONG ARBEIDER
Plasstøpte gulv/vegger og med
forskriftsmessig isolasjon jfr.
gjeldende byggeforskrifter.
TRE ARBEIDER UT VENDIG
Fasader etter tegninger. Royal
imp. naturkledning.
Takrenner og taknedløp.
TERR ASSER
Terrasser lages jfr. tegning
Rekkverk i 36x48 mm lekter, royal
imp natur og glass/aluminium
PIPE/OVN
Det leveres ikke pipe/ovn
BR ANNVERN
Boligen utstyres med 2 stk.
røykdetektorer, og et stk.6
kg pulverapparat.
SPORTSBODER/
SYKKELBODER/ TEKNISK ROM
Sportsbod leveres jf. tegning med
dør m/lås. Vegger blir i tre.
Teknisk rom jfr. plantegning.
MURER ARBEIDER
Bad leveres med fliser på gulv og
vegg m/forskriftsmessig membran.
Type og farge valgt av utbygger.
OPPVARMING
Vannbåren varme
VENTIL ASJON
Det monteres balansert
ventilasjonsanlegg m/avsug fra
kjøkken, soverom og bad, med
tilluft i alle oppholdsrom
18
TRE ARBEIDER INNVENDIG
Alle vegger og himlinger leveres med gipsplater som sparkles og males. Overgang
mellom tak/vegg fuges og males uten taklister. Gulv i stue, kjøkken, soverom og
gang leveres med parkett. Innvendig bod/teknisk rom får flisebelagt gulv,
Hoveddør og balkongdør leveres utadslående. Ytterdører og vinduer leveres
ferdig overflatebehandlet utvendig og innvendig i farge valgt av bygge leverandør.
Innvendige dører leveres slett med hvitmalt karm. Dørene leveres m/flat terskel for
å ivareta sirkulasjon til balansert ventilasjonsanlegg. Innvendig listverk til vinduer
og dører leveres grunnet hvit. Fotlist blir levert i grunnet hvit. Kjøkkeninnredning
leveres jfr. tegning. Det leveres integrerte hvitevarer fra leverandør jfr. tegning. Det
leveres ikke garderobeløsning i soverom, gang/entre. Innvendig fargevalg hvit.
SANITÆRINSTALL ASJON OG UTST YR
Sanitærinstallasjonen leveres som skjult opplegg. Røropplegget blir levert i
”rør i rør” system med kontrollskap. På bad monteres vegghengt toalett, dusj
med termostat-blandebatteri. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse.
På bad leveres 120 cm baderomsinnredning med speil over. I vask/teknisk rom
plasseres 200 l v.v. bereder. Avløp og kran til vaskemaskin plasseres i vask/
teknisk rom. Det monteres 1 stk utvendig spylekran, sentralt plassert.
ELEK TRISKE INSTALL ASJONER OG UTST YR
El-installasjon leveres etter NEK 400/2010 hvor sikringsskap
plasseres i gang. El-installasjon leveres som skjult anlegg med
unntak på vegg/tak med brann og lydtekniske krav.
FØLG ENDE EL . INSTALL ASJON ER INKLUDERT
OG LE VERES UTOVER TEK 400/2010
• Komplett ringeklokke
• Varmekabler i badegulv og gang
• 1 stk. utelampe v/hovedinngangsdør
• Stikkontakt i garasje
• Røropplegg til fremtidig installasjon av bredbånd, dvs 2 uttak,
tilrettelagt for Altibox, grunnpakke levert av Haugaland Kraft.
• S
 trømtilførsel til brannvarsler
G ENERELLE OPPLYSNING ER
Utbygger forbeholder seg retten til å endre konstruksjoner, materialvalg, utstyrsleveranse,
og materialdimensjoner forutsatt at funksjon og kvalitet opprettholdes. Boligen leveres
etter TEK 2010. Det gjøres oppmerksom på at innvendig listverk leveres uten at spikerhull
blir kittet. I nye bygg vil det normalt oppstå riss i/ved skjøter og sammenføyninger,
dette pga. setninger og uttørking av materialer. Det påpekes at dette ikke er
reklamasjonsberettiget. Eventuelle riss og små merker på behandlet overflater blir flikket,
ikke overmalt. Heltrukket møblering og stiplet innredninger på kontraktstegning inngår ikke
i leveransen. Utarbeidet salgsprospekt er kun retningsgivende og ikke å betrakte som et
kontraktsdokument. Boligen ryddes og det blir foretatt en enkel utvask før overtakelse.
Det vil bli mulighet for tilvalg for individuelle løsninger som kjøkken, bad, garderobe, parkett,
fliser, elektro og sanitær. Eventuelle tilvalg avtales i en kundebehandlingsperiode direkte
med våre underleverandører. Etter denne perioden er det ikke mulig å gjøre endringer.
Alle presentasjoner, planer, skisser og bilder/perspektiver i salgsmaterialet er av illustrativ karakter
og kan derfor fravike/vise bygningsvolumer, innredning og detaljer m.v som ikke inngår i leveransen.
OVERSIK TSK ART
PÅ K A N T E N
AV BY E N
MIDT PÅ HAUG AL ANDET
Fjellstad
Med Skåredalen som
utgangspunkt er detTjekktjørna
kort vei til det
meste regionen vår har å by på.
Kattanakk
Krokavassnuten
Krokavatnet
Jøtnafjell
Uradalsvatnet
G Å AVSTAND
• Skole
• Barnehage
• Dagligvarebutikk
• Turområder
Steinsnes
Arkanuten
Skeisvatnet
Arkavatnet
Skeisvang
Stakk
Såt
Steinsfjellet
47
938
Busstasjon
T R I N N E N E
939
Skåredalen
Stadion
Kaien
Risøy
Haugesund
< 10 MINUT TER I BIL:
• Haugesund Sentrum
• Norheim (Oasen Storsenter)
Eivindsvatnet
Sørhaug
Flotmyr
Hasseløy
E134
Stemmen
Solvang
938
Skåre
dsøy
< 5 MINUT TER I BIL:
• Raglamyr (Amanda Storsenter)
Førre
Haraldsvang
Storasundfjellet
S K Å R E DA L E N
922
Rådhusplassen
Gåsavatnet
Sjukehus
Toskatjørn
938
E134
Dyrafjellet
47
Storasundfjellet
Vik
Løkavatnet
831
923
E134
Hesten
Rossabø
E134
E134
Vassbrekkevatnet
Raglamyr
47
Sakkastad
E134
831
Storasund
E134
840
831
Aksnesvatnet
47
Spannevatnet
E134
47
831
n
ume
ra
usst
Salh
Norheim
Helgalandsvatnet
Moksheimsvatnet
Bøvågen
E134
T R I N N E N E . N 1O9
Johan Helgeland
Megler MNEF
Mobil +47 91 58 10 18
[email protected]
Reidar Vik
Megler MNEF
Mobil +47 901 66 881
[email protected]
TRINNENE.NO