Ukeplan uke 9 filetype pdf

UKEPLAN FOR 2. TRINN UKE 9
Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre
Mandag 27.02
Tirsdag 28.02
Onsdag 01.03
Torsdag 02.03
Fredag 03.03
08.15-08.30
08.15-08.30
08.15-08.30
08.15-08.30
08.15-08.30
Morgenåpning
Morgenåpning
Morgenåpning
Morgenåpning
Morgenåpning
Start: 08:30
Start: 08:30
Start: 08:30
Start: 08:30
Start: 08:30
TIEY – Norsk
Norsk og
matematikk
TIEY-regning
Uteskole:
TIEY – Norsk
Tallene til 100 og
Spor- og
Ukas elev
regnestrategier
sportegn
KRLE:
Barnemøte
Engelsk:
Clothes
Slutt kl.13.30
Musikk/Gym
Folkemusikk.
Samfunnsfag/Natur
Slutt kl.13.30
-fag:
Årstider
Slutt kl.13.30
Her er oversikt over trinnkontaktene for 2. trinn:
2.1: Hilde - mamma til Kaja: [email protected]
2.1: Dave - pappa til Leon: [email protected]
2.2: Hilde - mamma til Elise (FAU): [email protected]
2.2: Beate - mamma til Victoria: [email protected]
2.3: Helle - mamma til Vår (FAU): [email protected]
2.3: Bjørn - pappa til Elias (FAU vara): [email protected]
2.4: Bente - mamma til Marte: [email protected]
2.4: Mari - mamma til Froste: [email protected]
Bibliotek: 2.3 og
2.4
Slutt kl.13.00
Slutt kl.13.00
AKS: 0730-0800:
AKS: 0730-0800:
AKS: 0730-0800:
Rundstykker og egg
Grøt
Brødmat
1330-1400: Brødmat
1330-1400: Brødmat
1330-1400:Brødmat.
Grøt
1345-1430: Utetid
1345-1430: Utetid
1345-1430: Utetid
1300-
1430-1500: Leksetid
1430-1530: LSA
1430-1530: LSA
1430-1600:
Vi jobber med
Vi jobber med:
Spill
Kpk/tegning
Spørre ord og
spørresetninger
Tallene til 100 og
regnestrategier
1530-1600: Leksetid
1530-1600: Leksetid
Idrettshall
Idrettshall
Kpk/tegning
Kpk/tegning
Spill
Spill
Hobby
Konstruksjon
(P) Basket,
1600-1645
Stenger 1700
Stenger 1700
AKS: 07300800:
1330:Brødmat
13151400:Utetid
1400-1600:
AKS: 0730-0800:
Ostesmørbrød
1300-1400: Utetid
1400-1430: Pasta m
tomatsaus
1430- :
Film
Spill
Idrettshall
Kpk/tegning
Maling
Hobby
Konstruksjon
Konstruksjon
Håndballskole
. Hentes på
Apalløkka kl
1630
Hobby
Perling
Stenger 1700
Stenger 1700
Info. til foresatte fra FAU:
Info. til foresatte fra skolen:
•
•
•
Vennligst sørg for at ditt barn har tilstrekkelig med klesskift på skolen.
Orddiktat, fredager: Vi ønsker at dere sammen med eleven utforsker hva ordet/begrepet betyr,
lage en setning med ordet, kan ordet brukes på andre måter osv.
Mattelekser og skrivelekser leveres inn torsdag. Lesemappen leveres fredag.
Lekser:
Mattelekse: I Radius 2 s.
- Tell fra 0 – 100 med femere, framlengs.
- Tell fra 0 – 100 med tiere, framlengs.
- Tell fra 0 – 50 med toere, framlengs.
•
Leselekse: Les i boken i lesemappa 15-20 minutter hver dag. Bruk leseskjema!
•
Skrivelekse: Gjør skriveleksen i norsk skrivebok
Ukas ord, begreper og høyfrekvente ord: dag, går, under, sportegn, årstid
Ønsker alle en god helg hilsen:
Trinh, Sucre, Else, Liv, Tommy, Synnøve , Uma og Anette