Isokart

Høydeforskjell mellom NN1954 og NN2000
NN1954 + dH = NN2000
Analysen basert på HREF2016B
Kartet viser ikke HREF2016B gyldighetsområde
For mer informasjon om NN2000 overgangen se:
h p://www.kartverket.no/om-kartverket/Bodo/
dH i Meter
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16