jegerprøvekurs 2017 - Norges Jeger

JEGERPRØVEKURS 2017
Vi ønsker deltakerne VELKOMMEN til jegerprøvekurs i regi av
Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark
Dette er et 30-timers kurs, og kurset er obligatorisk for å få gå opp til jegerprøveeksamen.
Sted: Folkvang (Elverum kommune), Elverum.
Alle som fyller 14 år i løpet av 2017 eller er eldre kan delta.
Samling 1:
Onsdag 22.03.17
1800-2100
Årets kurs. Hvorfor jakt og jegerprøve!
Samling 2:
Onsdag 29.03.17
1800-2100
Våpenloven, Våpenets oppbygging og funksjon,
regler for sikker jaktutøvelse, Ammunisjon og
sikkerhetssoner, Krav til jaktammunisjon,
Samling 4:
Onsdag 05.04.17
1800-2100
Artskunnskap
Samling 5:
Onsdag 19.04.17
1800-2100
Bakgrunn for regulering av jakta, Lovverk og
forskrifter
Samling 7:
Onsdag 26.04.17
1800-2100
Jaktformer, Ettersøk av skadet hjortevilt
Fangst og feller
Samling 8:
Onsdag 03.05.17
1800-2100
Jakthund, Viltforvaltning i Norge
Samling 3, 6 og 9:
Lørdag 06.05.17
0900-1600
Utedag. Rifle og hagle, Våpenhåndtering
og forberedelse til jakt
Samling 3, 6, og 9:
Onsdag 10.05.17
1800-2100
Ivaretakelse av viltet, Fangst. Kart,
Kompass, GPS
Onsdag 24.05.17
1600-2100
Eksamen!
Kurspris:
kr. 1.800,-, for medlemmer i NJFF
kr. 2.500,- for ikke medlemmer i NJFF
Kursprisen inkluderer utedag med skyteopplæring.
Litteratur:
"Jegerprøven med Norges jeger- og Fiskerforbund" eller “Den
nye Jegerprøveboka”.
NB! Bøkene bør være av ny dato (kan bestilles via NJFF-Hedmark eller kjøpes
på kurset).
Påmelding:
Skjer til NJFF-Hedmark, tlf. 62 42 51 81 eller [email protected]
Vi trenger å få informasjon om navn, adresse, personnummer, og ev.
medlemskap i NJFF. Vi kan ev. være behjelpelig med innmelding av
medlemskap i NJFF.
Eventuelle spørsmål omkring kurset rettes til oss.
Betaling:
Kursavgiften betales inn før kursstart på NJFF Hedmark sin konto 9100
16 54034. Merkes med Jegerprøve og deltakerens navn.
Eksamen:
Eksamensgebyr
kr. 300,Dere vil få egen faktura for eksamensgebyret. Fakturaen deles ut ila
kurset og må betales før eksamen avlegges. Kvittering for betalt gebyr må
legges frem på eksamensdagen. Det kan avlegges en eksamen på ett
innbetalt gebyr.
Avvikling av samlinger:
Det er nødvendig at pensumboka blir lest godt. Sørg for å ha lest gjennom de temaene som
skal gjennomgås på forhånd, da vil du få mye mer utbytte av hver enkelt kveld.
En av de siste kveldene vil det bli gitt mulighet til å løse ei eksamensoppgave.
Velkommen til jegerkvelder!