ADM-6.5-08 Skjema for elev/studentsamtale

Bergen Maritime Vgs
ADMINISTRATIVT
Skoleåret
Skjema for elevsamtale
Elev: _________________________
Klasse: ______________
Lærer: ______________________________
Dato: _______________
Dette snakket vi om:
Studiemiljø/trivsel
_________________________________________________________________________
Vurdering
__________________________________________________________________
Underveisvurdering
__________________________________________________________________
Egeninnsats
__________________________________________________________________
Faglig oppfølging
__________________________________________________________________
Annet
_____________________________________________________________________
Kommentar:
_________________________________________________________________________
Dette ble vi enig om/skal jobbe videre med:
Fortsette som nå
__________________________________________________________________
Øke innsatsen
Funksjon:
__________________________________________________________________
Skjerpe innsats mot neste evaluering
__________________________________________________________________
Kommentar:
__________________________________________________________________
_____________________
Elev
Gyldig fra: 20.02.2017
Sign.:Aud Skrivarhaug Hilland
_________________
Lærer
Versjon nr.:
1.04
Godkjent:Roald Sivertsen
Dok. nr.: -ADM-6.5-07
Side:
1 av 1