oppskrift på å melde på nytt sfo opphold

OPPSKRIFT PÅ Å MELDE PÅ NYTT SFO OPPHOLD
Bilde 1
Klikk på logg inn. Alle
foresatte må logge inn med
ID-porten.
Bilde 2
Ved nytt SFO-opphold: Klikk på link:
«Si opp/endre SFO opphold»
Bilde 3
Klikk så på link:
«Meld på SFO»
Bilde 4
Velg startdato: 21.08.2017, ønsket SFO opphold og
sluttdato 30. juni 2018
Huk av for Samtykke SFO-regler.
Klikk på send