kulturettermiddag

KULTURETTERMIDDAG
Vik skule ønskjer alle velkommen til
kulturettermiddag på Bygdahuset
TORSDAG 23.02.2017
Tema
Vindafjord kommune
Ølen – sentrum i Vindafjord kommune
 FAU sel sel lapskaus og pølser i litlesalen
 7. klasse (elevbedrift) sel kaffi og kaker
 Skulen står for resten av programmet
PROGRAM:
15.30-17.30: Kafè i litlesalen
16.30: Me opnar dørene til storsalen. Her er det
utstilling og konkurranse laga av elevane.
18.00 - 19.40:
- Underhaldning av elevar.
- Intervju med rallykjørar Åsmund Holten.
- Svar på konkurransen ”Kjenner du
Vindafjord kommune?”
-Besøk av lokalpolitikarane Rune Hetland og
Steinar Skartland
- Minikonsert og allsong med Frank Robert
Abelseth og Reinhardt Thoresen
Velkommen !