Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2016

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening
2016
Foto: Nina Klafstad
Årsmøte i Stange Jeger og Fiskerforening
Temmen søndag 19. februar 2017 kl. 17:00
Agenda i følge vedtektene:
1. Åpning med godkjenning av møteinnkalling, godkjenning av dagsorden, valg av 2 representanter til å
underskrive protokollen
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
7. Valg
8. Valg av medlem til valgkomiteen
9. Avslutning
Etter møtet blir det enkel servering og premieutdeling for klubbmesterskap 2016.
Styret i Stange JFF
Årsrapport styret 2016
Styret i Stange JFF har bestått av:
Verv:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Studieleder
Leder leirduegruppa
Leder riflegruppa
Leder fiskegruppa
Leder hundegruppa
Leder ungdomsgruppa
Leder viltgruppa
Leder kvinnegruppa
Navn:
Kari Fjeldstad
Rolf Hanstad
Bent Roger Hegg
Pål Stenhaug
Tor Fjeldstad
Henning Fjeldstad
Jan Ove Haugseth
Sigbjørn Stensrud
Knut Røise Olsen
Nina Klafstad
Tor Fjeldstad
Anita Hanstad Kværnes
Telefon:
908 79 237
971 41 511
952 70 985
918 10 250
906 10 219
950 07 124
917 98 632
917 43 712
474 15 288
938 91 183
906 10 219
948 14 275
E-post:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Nok et år har gått som har inneholdt mange gledelige ting.
Vi har et stabilt medlemstall på pluss minus 400 medlemmer. Det er avholdt 10 styremøter samt flere møter med
forskjellige samarbeidspartnere i året som har gått.
Vi er ei aktiv forening som stiller opp med mannskaper til mange forskjellige aktiviteter. Dette året har ikke vært noe
unntak. En stor takk til alle dere som har stilt opp slik at vi kan ta på oss oppgaver hvor det er behov for mange
hjelpere. Det er slike arrangementer som Skog og Vann på Skogmuseet, Nordiske Jakt og Fiskedager, Fiskeuke for
Sykehuset Innlandet på Bergsjøen.
Endelig har vi fått leie Lysjøsetra av Stange Almenning. Det er en kjempefin plass med fin beliggenhet mellom
Granerudsjøen og Lysjøen. Her hadde vi en koselig avslutning for barna som har vært med på Jofs forrige sesong. De
hadde med seg foreldre og søsken og det ble en fin avslutning med grilling og fisking. Senere på sommeren hadde vi
en familiedag. Det var mange som møtte opp men det kraftige regnværet gjorde at det var koseligere inne enn ute.
På høsten ble hytta brukt av både ungdomsgruppa og damegruppa til overnatting og sosialt samvær i forbindelse
med småviltjakt. Dette er en plass vi vil få mye glede av.
En dårlig nyhet dukket plutselig opp i sommer. Det var blitt fanget mort i Bergsjøen. Det ble en hektisk aktivitet med
garnfiske og kupefiske for å se om det kunne være flere mort i sjøen. Til tross for intenst fiske ble det heldigvis ikke
tatt flere av den uønskede arten.
På Temmen er det igjen lagt ned en stor innsats for å utbedre anlegget. Skinnegangen for den løpende elgen er totalt
renovert og det er bygd nytt flott hus der elgen bor. Dette ble veldig bra, så nå har vi et helt topp rifleanlegg. Det har
vært litt nedgang for treninga på leirduebana, mens det på riflebana har vært veldig stabilt.
Et tiltak som ble veldig vellykket og gledelig var aksjonen for å redde rådyrkillingene unna slåmaskina. Adrian
trommet sammen en gjeng med ivrige sjeler for å gå manngard gjennom de områdene hvor slåmaskina skulle
komme dagen etter. Da ville rågeita flytte unna killingene i løpet av natta. Dersom killingene var for små til å bli
flyttet, var det en person som møtte opp dagen etter for å vise hvor killingene lå. Dette ble et meget vellykket tiltak.
Det ble nesten ikke tatt noen killinger i de områdene som ble gjennomsøkt. All ære til alle de som var med på denne
dugnaden.
Hundegruppa har gjennomført blodsporprøve og aversjonsdressur. Litt dårlig deltagelse på blodsporprøva, men det
var mange hunder på aversjonsdressuren.
Ungdomsgruppa har hatt mange spennende ting å by på, men i konkurranse med idrett og musikk er det en
utfordring og greie å holde på alle du starter opp med i denne gruppa. Slik er det bare.
Kvinnegruppa kan vise til flere interessante aktiviteter og flere er på gang. Det som har vært mest populært i år også,
er duejaktkurset. Meget vellykket.
På slutten av året fikk vi en gledelig nyhet. Sparebanken Hedmark ga oss en gave på hele 100 000,- til innkjøp av en
gedigen skytesimulator til bruk i klubbhuset på Temmen. Simulatoren er blitt en meget fin tilvekst i Stange JFF. Vi
retter en stor takk til Idar Jørgensen og Sparebanen Hedmark.
Takk til alle dere som har bidratt med dugnadsarbeid gjennom året. Uten dere hadde det hele stoppet opp.
Styret i Stange JFF
Årsrapport leirduegruppa 2016
Leirduegruppa har bestått av:
Verv:
Leder
Navn:
Henning Fjeldstad
Jan A Brovold
Severin Larsen
Roger Granli
Per Olav Langberg
Rolf Hanstad
Åge Floor
Johnny Hoel
Jørn Åsen
Bård Tore Brovold
Odd Erik Stenhaug
Arild Skjellet
Aleksander Westby
Aksel Westby
Torstein Pedersen
Stig Rune Mathisen
Adrian Lien Larsson
Tor Fjeldstad
Roar Grønvold
Thomas Bakke
Odd Gruer
Tom Fjeldstad
Erik Klafstad
Petter Martinsen
Thomas Lunde
Leirduegruppa består av 25 personer som er delt inn i 6 vaktlag:






Henning Fjeldstad, Jan A Brovold, Severin Larsen/Roger Granli, Per Olav Langberg
Rolf Hanstad, Åge Floor, Johnny Hoel, Jørn Åsen
Bård Tore Brovold, Odd Erik Stenhaug, Arild Skjellet, Aleksander Westby
Aksel Westby, Torstein Pedersen, Stig Rune Mathisen, Adrian Lien Larsson
Tor Fjeldstad, Roar Grønvold, Thomas Bakke, Odd Gruer
Tom Fjeldstad, Erik Klafstad, Petter Martinsen, Thomas Lunde
Vi har også hatt hjelp av Tore Brovold, Christian Grønvold, Tom Erik Floor, Ola Klafstad, Nina Fjeldstad og
Ole Chr. Stenhaug.
Treninga startet opp første helga i februar, og varte ut september. Ordinær trening,med trening tirsdag og torsdag,
startet etter påske.
Det har blitt gjennomført over 40 treningskvelder.
Vi har hatt 2 dugnader med bra frammøte. Vi monterte nye kastere på sporting bana. Klargjorde figursti for
klubmesterskap. Høst dugnad med vinter klargjøring. Det er også ordnet med nye takrenner til bane1. Takk til Ola
Klafstad.
Vi har gjennomført følgendestevner:



23/4 Klubbmesterskap Figursti
22/6 Avslutning på Hedemarkskarusellen
3/9 Klubbmesterskap i Trapp og Sporting
En stor takk til alle som bidrar.
Jeg takker nå for meg, og ønsker lykke til videre.
Henning Fjeldstad
Årsrapport riflegruppa 2016
Riflegruppa har bestått av:
Verv:
Leder
Navn:
Jan Ove Haugseth
Ivar Nordhaug
Jørn H. Sørli
Andreas Mostue
Tor A. Dagfinnrud
Geir E. Hilde
Kim A. Røhne
Øivind Østli
John A. Arvesen
Vi har nå lagt år 2016 bak oss. Det har vært stor aktivitet på Temmen også dette året.
Karusell er det eneste stevnet vi har hatt i 2016.
Treningskveldene fungerer bra, mannskapene er flinke til å møte opp.
Oppgang i antall skyttere på treningskveldene har det også vært.
Ny skinnegang på løpende har vi fått i 2016, toppers, fungerer flott.
Så det har vært noe å gjøre i 2016 også.
Takk for all hjelp i året som har gått.
Jan Ove Haugseth
Årsrapport fiskegruppa 2016
Fiskegruppa har bestått av:
Verv:
Leder
Navn:
Sigbjørn Stensrud
Ole Anders Bredesen
Arne Kristiansen
Jens Mathiassen
Rolf Hanstad
Ole Morten Henriksen
Trond Frydenlund
Sesongen 2016 startet med at vi i forbindelse med fiske etter Sik i Bergsjøen fikk en Mort. For oss som har jobbet
med kultivering av sjøene ute på skogen en stund, så var det et skikkelig slag i «tryne». Mort er noe vi absolutt ikke
vil ha i vassdraget. Om den har havnet der ved at noen har fisket med levende agn, eller om noen med overlegg har
satt den ut, vet vi ikke, men at det er noen som har fraktet den dit er helt sikkert.
Vi organiserte et storstilt garnfiske og satte ut det vi hadde av garn over hele sjøen samt at vi satte ut ruser rundt
hele sjøen og i alle bekkeos.
Det ble også satt ut ei stor-ruse som sto ute hele sommeren til slutten av august. Ikke noe av dette fisket førte til at
vi fanget flere Mort. Dette arbeidet vil bli videreført i år.
Ellers så ble vi lammet av at vår aller beste kamerat og et over middels ivrig medlem av fiskegruppa forlot oss i alt for
tidlig alder. Det har preget oss alle og Ole Anders vil for alltid bli husket. En plass til hans minne er planlagt og vil bli
ferdigstilt i 2017.
Sigbjørn Stensrud
Årsrapport hundegruppa 2016
Det ble også i år avholdt blodsporprøve i området rundt skytebana på Temmen. Det var forholdsvis få ekvipasjer som
startet på denne prøven, men arrangementet ble avviklet på en grei måte.
Aversjonsdressur ble som tidligere år avholdt hos Grethe Standerholen. Det har vært bra med hunder. En stor takk til
Grethe som stiller opp med sauer som brukes til aversjonsdressuren.
Stjernebeitet kan benyttes mye mer enn det som var tilfellet dette året.
En stor takk til sporleggere og andre medhjelpere på blodsporprøva og til dem som tok seg av aversjonsdressuren.
Årsrapport ungdomsgruppa 2016
JAKT OG FISKE SKOLEN
Ved oppstart på Jofs møtte det opp 18 barn i alderen 10-14 år. Vi har hatt varierte aktiviteter som: Refleksrebus og
bålfyring, Fellefangst, Fluebinding og Fuglekassesnekring, Kart og kompas, Fuglekikking på Horne og Linnerudsjøen,
Skyting med hagle og salongrifle, Sommeravslutning på Lysjøsetra med mort og gjedde fiske, båt og grilling. Antallet
deltagere ble omtrent halvert i løpet av perioden. Mange av deltagerne som meldte avbud, startet opp igjen med
blant annet fotballtreninger på vårhalvåret. Tusen takk til alle gode medhjelpere, som har bidratt til mange fine
stunder og aktiviteter.
JAKT SKYTTER SKOLEN
Rifle og hagleskyting for aldersgruppen 12-18 år. Det har blitt arrangert to treningsøkter med rifle i forkant av jaktfelt
sesongen, på rifle bana. Og to trenings økter med hagle. Den ene i figurjaktløypa med Tom Fjeldstad som instruktør.
Den andre på trappbana med Tore Brovold som instruktør. Vi har deltatt på Klubbmesterskap, Hedmarkskarusellen
og Flere NM. Vi har flere gode skyttere i denne gruppa som har hevdet seg med gode resultater i flere grener. I både
små og store stevner. Det ble 3 medaljer med ungdommene hjem, fra Oppdal i sommer. Det har på det meste vært 8
deltagere med i denne gruppa i år. Tusen takk til alle gode medhjelper, foreldre og besteforeldre som gjør det mulig
å drive med jakt skytter skole.
UNGDOMSGRUPPA
Aktivitetsgruppe for ungdom i alderen 14-19 år. Dette er en gruppe der vi prøver å variere aktivitetene noe etter
inntresser og muligheter som dukker opp. Vi startet året med å sette opp feller for at Jofs skulle komme ut i skogen,
og sjekke om det var noe fangst. To deltagere var påmeldt Revejaktkurs i regi Hedmark Jeger og Fisk Ungdom. På
grunn av sykdom fikk disse dessverre ikke deltatt. Vi har vært på Havfisketur i Oslofjorden ved Drøbaksundet. Denne
turen var og arrangert av Hedmark Jeger og Fisk Ungdom. Gruppa har bidratt til at skivetrekken på Riflebana har fått
et strøk med beis. Og to av ungdommene har deltatt på hvert sitt vaktlag på Haglebana i år. Overnattingstur på
Lysjøsetra med småviltjakt. Skogsfugl på lørdag og Hare på søndag. Tusen takk for fine stunder og mye morro. Takk
til gode hjelpere som har bidratt med kjøring og aktiviteter. Det er gøy å få lov å jobbe med så mange fine
unger/ungdommer.
Nina Klafstad
Årsrapport viltgruppa 2016
Viltgruppa har bestått av:
Verv:
Leder
Navn:
Tor Fjeldstad
Ivar Nordhaug
Knut Røise Olsen
Per Johan Haukaasen
Tor Kristian Myhre Sørli
Ole Anders Bredesen
Vi har nå en rådyrbestand som er utrolig bra. Kan knapt minnes at det har vært så myr rådyr som det er nå.
Jeg vil nevne et prosjekt som ble meget vellykket i sommer. Under ledelse av Adrian ble store områder gjennomsøkt
av en gjeng med ivrige sjeler, for om mulig å oppdage rådyrkillinger som lå gjemt i gresset! Da slåmaskinen kom var
killingene som regel flyttet av mora eller det stod en person og viste hvor killingene lå. På denne måten ble utrolig
mange liv reddet. En takk til alle dere som var med og reddet alle disse killingene.
Harebestanden er jevnt over bra og i høst har nok ikke jegerne vært så engstelige for å slippe bikkja på grunn av
ulvefaren.
Det som kanskje er mest gledelig er at skogsfugl bestanden har hatt en positiv utvikling. Værforholdene må ha vært
gunstige under klekkinga, for det var mange fine kull i høst. Får vi en gunstig vår og sommer, så ser det litt lysere ut
for fuglejegerne.
Vi har mange dyktige revejegere i bygda. Disse gjør en god jobb for å holde revebestanden i sjakk. Det er viktig at
rovviltbestanden ikke blir for stor, for ellers blir det lite å jakte på for oss jegere. Det virker som gaupebestanden er
på god tur oppover.
Her er lista over de som fikk mest rovviltpoeng:
Nr:
1
2
3
Navn:
Poeng:
Adrian Lien Larsson
540
Jan Larsson
430
Ole Anders Bredesen 160
En stor takk til alle dere som har vært med på taksering, fuglehundprøve og jaktoppsyn.
Tor Fjeldstad
Fellingsstatistikk Stange Almenning 2000 - 2016
HARE
TIUR
RØY
ORRHANE
ORRHØNE
DUE
AND
RUGDE
REV
MÅR
GREVLING
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
69
56
43
38
71
86
77
82
65
67
70
76
61
39
40
49
45
33
31
14
17
14
19
16
44
36
26
39
20
5
13
11
10
22
29
33
16
10
16
17
21
36
35
30
30
25
0
9
0
0
1
50
75
44
38
40
40
29
96
101
92
89
39
15
25
16
11
31
33
53
25
18
24
21
16
55
56
48
53
24
1
2
0
0
0
23
3
2
6
3
3
6
6
24
32
45
36
31
3
31
0
14
5
0
0
5
4
7
3
1
0
1
4
0
0
6
0
0
2
10
9
5
4
4
9
8
0
4
8
7
5
3
3
1
3
7
42
0
2
4
2
35
27
35
0
30
50
60
18
36
28
53
39
9
3
0
0
1
3
1
0
3
1
4
7
3
1
3
2
1
2
0
0
0
2
0
1
3
2
3
4
8
1
5
0
1
8
KRÅKE
3
10
11
35
67
132
94
57
88
69
61
69
59
7
3
18
SKJÆRE
19
6
5
41
45
61
49
33
35
27
22
20
41
16
1
2
RAVN
2
1
1
9
3
0
11
10
11
13
6
3
5
0
10
7
SKRIKE
25
12
14
50
35
43
28
25
19
17
28
13
23
8
8
10
MINK
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
7
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
CANADAGÅS
MÅKE
JERPE
1
RØYSKATT
1
Fellingsstatistikk Stange Almenning 2000 - 2016 kurver
120
100
80
HARE
TIUR
60
RØY
ORRHANE
40
ORRHØNE
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NB! Røy og orrhøne fredet i 2014-2015 og 2016.
Årsrapport kvinnegruppa 2016
Tradisjon tro ble det i august arrangert duejakt hvor 18 damer deltok. Spesielt hyggelig å se at det var flere nye med i
år.
Vi startet med en treningskveld på Temmen mandag 22/8 hvor vi fikk god tid til å trene til jakta. Lørdag 27/8 var det
klart for jakt med poster rundt om i Stange. Det ble duer på noen av damene, og med litt hjelp fra andre jegere ble
det mer enn nok til en god duemiddag på Temmen på kvelden. Tusen takk til alle gode hjelpere og damene for et
supert opplegg. Neste års duejakt er allerede under planlegging.
Første helga i november var vi fire damer som prøvde lykken på harejakt. Vi møttes fredag kveld på Lysjøsætera for
middag i hyggelig lag, og overnattet på sætera til lørdag morgen. Magne Westby med hund stilte sporty opp og tok
med damene på jakt. Trass i vanskelige forhold med mye nysnø og ingen hare fikk vi oss en fin jakttur! Tusen takk til
Magne og Tor som bidro til at helga kunne gjennomføres!
Årets aktivitetsnivå bærer preg av at undertegnende kom inn som kvinnekontakt på forsommeren, men med planer
for 2017 under utarbeidelse håper jeg på et mer aktivt år for kvinnegruppa!
Anita Hanstad Kværnes