Aktivitetsplan 2. trinn februar

AKTIVITETSSKOLEN: 2.TRINN – AKTIVITETSPLAN FEBRUAR.
Læringsstøttende aktiviteter: Mål
Matte: Klokke og døgnet.
Norsk: Fortelling og enkle setninger.
Engelsk: Tall 0-20, klokke hele time.
IKT: Trene på å bruke digitale verktøy.
Samfunnsfag: Verdensdeler/land.
Mandag 06/2
Tirsdag 07/2
Onsdag 08/2
Torsdag 09/2
Matte
Fysisk, aktivitet
IKT
Klokke
Tall 0-100
og lek
Verdensdeler
Norsk
Tur i nærmiljøet
Alfabet
Husk matpakke
Fredag 10/2
Bingo/matte
Dans
Utelek
Mandag 13/2
Matte
Tall 0-100
Norsk
Alfbet
Tirsdag 14/2
Fysisk, aktivitet
og lek
Gymsal
Svømming
Onsdag 15/2
ENGELSK
Klokke
Torsdag 16/2
Norsk
Fortelling
Fredag 17/2
Dans
Bingo/matte
Utelek
Mandag 20/2
Tirsdag 21/2
Onsdag 22/2
Torsdag 23/2
Fredag 24/2
Vinterferien
Se eget skriv og påmelding
NB: Kun for de elevene som melder seg.
Mandag 27/2
Matte
Tall 0-100
Norsk
Alfabet
Utelek
Tirsdag 28/2
Fysisk, aktivitet
og lek
Tur i nærmiljøet
Husk matpakke
Onsdag 01/2
IKT
Verdensdeler
Torsdag 02/2
Klokke
Fredag 03/2
Bingo/matte
Dans