FERIEVIKARAR

Coop Ottadalen
vart stifta
1. jan.-99
med ei nettoomsetning på
150,6 mill.i 2016.
Verksemda har
butikkar i kommunane Skjåk,
Lom og Vågå:
3 Coop Marked
1 Coop Mega
1 Extra
1 Coop Bygg Mix
2 Expert
2 etg Sport /Klær
Laget har 85
tilsette.
FERIEVIKARAR
Vi treng ferievikarar til våre butikkar og
avdelinger for sumaren 2017.
Gjev opp i søknaden kva for avdeling du
helst vil arbeide på.
Søknad med CV og attestar sender du
snarast og innan 28.februar 2017 til:
Coop Ottadalen SA, Sognefjellsvegen 2,
2686 Lom, eller via mail til dagleg leiar:
[email protected]