Invitasjon til skogkveld for nye skogeiere i Midt

Deres ref:
Deres dato:
Vår ref: BS
Vår dato: 22.02.2017
Invitasjon til skogkveld for nye skogeiere i Midt-Gudbrandsdalen
Sammen med kommunal skogbruksforvaltning ønsker vi skogeiere som i løpet av de siste årene
har tatt over en skogeiendom velkommen til informasjonskveld:
Tid: Onsdag 22. mars 2017, kl. 19.00-21.00
Sted: Dale-Gudbrands Gard, Sør-Fron
Formålet med kvelden er å skape aktivitet og interesse for skogbruk. Vi ønsker å gjøre det enklere
for deg å forvalte egen skog. Informasjonskvelden er åpen for alle interesserte – også for de
som ikke har overtatt, men som planlegger å bli skogeiere i løpet av de neste par årene. Ta gjerne
med ektefelle/samboer/partner. Denne kvelden passer for begge to! Det er gratis adgang.
Program:
Velkommen v/kommunikasjonssjef Berit Sanness, Mjøsen Skog
Du eier skog – som både kan gi deg inntekter og bidra positivt i klimasammenheng.
Hva bør du gjøre? v/Berit Sanness
Lokalorganisasjonen i Mjøsen Skog – Hvordan er vi organisert og hva gjør vi?
v/ Ola Rundsveen, leder i Fron Skogeierlag
Pause
Hva kan Mjøsen Skog hjelpe deg med?
v/skogbrukslederne Runar Stenumgård og Trond Wangen, Mjøsen Skog
«Skogbrukssjefens hjørne» – Om tilskudd og skogfond
v/skogbruksrådgiver Heidi Paulsen, Midt-Gudbrandsdalen landbrukskontor
Spørsmål og åpen post
Vi starter møtet med enkel servering og ber derfor om påmelding innen 15. mars til
kommunikasjonsrådgiver Silje Ludvigsen på e-post [email protected] eller mob. 936 25 664.
Med hilsen
MJØSEN SKOG
Berit Sanness
MJØSEN SKOG SA
Kirkegata 70
Postboks 84
2601 Lillehammer
Tel:
61 26 30 00
E-post: [email protected]
NO 988 983 659 MVA