solenergi i landbruket

Informasjonsmøte 16. mars 2017
SOLENERGI I LANDBRUKET
PROGRAM
Velkommen ved Regionrådet for
Sør-Østerdal.
Bondelagets visjon for solenergi i landbruket v/ Svein
Guldal, Norges Bondelag
Solenergi i landbruket –
muligheter og tekniske løsninger
v/ Ragnhild Bjelland-Hanley,
Norsk Solenergiforening.
Vurderer du å ta i bruk
solenergi på gården din?
Velkommen til gratis seminar:
Tekniske løsninger
Støtteordninger
Praktiske erfaringer
Torsdag 16. mars
Kl. 10:00 – 13:00
Høgskolen i Innlandet – Campus Evenstad
Kl. 18:00 – 21:00
Kommunehuset Folkvang - Elverum
Erfaring fra brukere
- Grøndalen Gård, Aurskog
v/ Svein Grøndalen
- Statsbygg Evenstad
v/ Per Anders Westgaard
Samarbeid med Nettselskap
v/ Andreas Rosendahl
Simonsen, Eidsiva Nett.
Støtteordninger for installasjon
av solenergianlegg.
v/ Trond Husan, Innovasjon
Norge.
Påmeldingsfrist 15. mars
Epost til:
[email protected]
eller
[email protected]
Angi hvilket av de to (identiske)
arrangementene du vil delta på