0 m 115 m 0 m 115 m 0 m 230 m Koordinatsystemer

0m
0m
115 m
115 m
Akseptert
Akseptert med kommentarer
Ikke akseptert / kommentert
Kun for informasjon
Sign:
0m
230 m
Produsent
Prod.tegn.nr.
Erstatning for
Kilde: Norge digitalt
Koordinatsystemer
Horisontalt: EUREF89/NTM Sone 10
Vertikalt: NN2000
Erstattet av
Tegningsnummer:
Rev.:
Tegningsnummer:
Rev.: