Veiviser for eksport av virksomhetssertifikat

Veiviser for eksport av virksomhetssertifikat
Eksport av virksomhetssertifikat i Internet Explorer.
Gå til «Alternativer for Internett»
1. Velg fanen «Innhold»
2. velg knappen «Sertifikater»
3. Marker det sertifikatet du ønsker å eksportere og velg «Eksporter»
4. Følg veiviseren for sertifikateksport videre
a. Ikke eksporter privat nøkkel
b. Velg DER-kodet binær x.509 eller Base-64-kodet x.509 sertifikat (.cer)
c. Velg filnavn og plassering og fullfør veiviseren
Den eksporterte sertifikatfilen kan lastes opp i Altinn, enten ved fornyelse av sertifikat eller
ved opprettelse av ny sertifikatbruker. Dette gjøres under «Avanserte innstillinger» på
profilsiden på altinn.no