Mer informasjon om programmet.

Nettverksmøte for designere av grønne uteområder
Når? 29. mars 2017
Hvor? Norges grønne fagskole - Vea
Program for dagen
09.30 Kaffe og registrering
10:00 – 10:20
Velkommen ved Lotta. Arbeidsgruppa presenterer formål med det norske nettverket og arbeidet så langt.
10:20 – 11:20
Hege Rikstad fra Agro Anlegg AS forteller om sin hverdag som fagtekniker park og hagedrift og
anleggsgartner gjennom etableringsfasen på Foss Gård i Oslo
11:20 - 12:00 Lunsj
12:00 - 13:00
Komplett Utemiljø ved Anne Lønning Krogstad og Kristin Kaldheim Bruflot. Forteller om Design av vakre og
funksjonelle uteområder. Deltagelse i RHS Hampton Court Flower Show hvor de deltok i bygging av
showhage til Catherine MacDonald.
Anne er utdannet hagedesigner og firmas spesialist på håndtegnede perspektiver.
Kristin er hagedesigner og gartner og en habil bruker av databaserte tegneprogram
13:00 - 13:30 Kaffe, prat og frukt
13:30 - 14:00
Kristin Skoglund Granum fra Tun og hage forteller om sin oppstart som fagtekniker Park og hagedrift og
egen foretager innen hagedesign.
14:00 - 14:30
«Norsk hagedesign forening» Mona Barthel Sveen presenterer en modell, oppstart, utvikling og funksjon.
Ideen stammer fra den svenske foreningen www.svenskatradgardsdesignere.se
Side 2 av 2
14:30 - 14:45
Pause
14:45 - 16:00
Oppstart av den Norske hagedesign foreningen. Valg av interim styre.
Vi mingler!
17:00 Middag
(Husk å melde deg på middag via påmeldingsskjemaet)
Med forbehold om forandringer.
Arbeidsgruppa ved Kari Allsted, Mona Barthel Sveen, Stina Underhaug Kjønnås, Kristin Skoglund Granum og
Liselott Lindfors
Pris deltakelse på nettverksmøtet: 350,- (inkludert lunsj)
Pris for middag: 350,-