AKS-Ukeplan 3.klasse, uke 9

AKS-Ukeplan 3.klasse, uke 9
Kvart over to (14.15)
Kvart over to (14.15)
Halv to (13.30)
Aks starter
Aks starter
Aks starter
Kvart over to (14.15) Kvart over ett (13.15)
Aks starter
Leksehjelp
14.15-15.15
Aks starter
Frilek
Rett til basen
Rett til basen
Rett til basen
for mat
for mat
for mat
Halv to (13.30)
Kvart over to (14.15)
Klokken to (14.00)
Kvart over tre(15.15) Kvart over to (14.15)
Brødmåltid
Brødmåltid
Yoghurt
Brødmåltid
Varmmat
Klokken tre (15.00)
Klokken tre (15.00)
Klokken to (14.00)
Klokken tre (15.00)
Kvart på tre (14.45)
Bordaktiviteter
Ipad 3C+3D
Forskergruppe
Kunst og kreativitet
Håndball-kurs
15.00-16.00
Frilek
15.00-16.00
Natur og miljø
15.00-15.30
14.30-15.30
Frilek
15.00-16.00
15.00-16.00
Frilek
Aktivitet utenom:
Aktivitet utenom:
15.15-16.00
15.15-16.15
Bekkelaget skolekor
Bekkelaget skolekorps
Kvart på fem (16.45)
Kvart på fem (16.45)
Kvart på fem (16.45)
Kvart på fem (16.45)
Kvart på fem (16.45)
Aks stengt
Aks stengt
Aks stengt
Aks stengt
Aks stengt
INFOBOKSEN!
Tema: Vann i ulike former.
Naturfag: Forsøk med vann.
Sosialt: Jeg følger reglene på basen og er hyggelig mot andre.
Informasjon fra basen: Barna må ha ordentlig yttertøy og innesko. Telefonnummer til 3.trinn: 415 55 916. Gi beskjed om
endringer per sms senest 12.00.
Be